De verkiezingsprogramma’s

De verkiezingsprogramma’s

Alle partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd in aanloop naar 12 september. Alleen bij de VVD en D66 moeten de leden de plannen nog officieel bekrachtigen. Een overzicht van de verscheidene plannen voor de zorg (bron: ANP 11/07/2012)

VVD: Mensen moeten meer zelf gaan betalen voor zorg, het recht op het persoonsgebonden budget (PGB) wordt wettelijk vastgelegd, ziekenhuizen moeten specialiseren, alles uit het basispakket wat niet echt nodig is, niet werkt of waar goedkope alternatieven voor zijn.

PvdA: Eigen bijdrage GGZ terugdraaien, het pgb blijft behouden, een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Ook de eigen bijdrage en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, het liggeld in het ziekenhuis gaat van tafel, geen eigen bijdrage voor de huisarts, medisch specialisten komen in loondienst ziekenhuis.

PVV: Tegen verhoging eigen risico en liggeld in ziekenhuis, rollator blijft in het basispakket, kleinere zorginstellingen en meer taken voor de huisarts. Het aantal managers in de zorg moet met een derde teruggebracht, behoud van verzorgingshuizen.

CDA: Het pgb blijft bestaan, zorg zo veel mogelijk dicht bij huis regelen, basispakket beperken, medisch specialisten komen in dienst van ziekenhuis, geen eigen bijdrage voor de huisarts.

SP: Geen verhoging eigen risico, maar een forse verlaging. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk, salarissen van bestuurders worden beperkt, zorg moet zo veel mogelijk in de buurt worden geleverd, het PGB blijft bestaan, enkel nog kleinschalige verpleeghuizen, eigen bijdrage op de ggz wordt teruggedraaid.

D66: Meer zorg in de buurt, behoud van pgb, verhoging van eigen risico met compensatie voor lage inkomens, betalen voor oneigenlijk gebruik van huisartsenpost en spoedeisende hulp, rollator uit het basispakket, buitensporige honoraria van specialisten inperken.

GroenLinks: Zorg moet inkomensafhankelijk worden gefinancieerd, salarissen van specialisten inperken, meer zorg in de buurt, behoud van PGB

Please follow and like us:

Geen categorie
Reageren is niet mogelijk.