Wat de zorgsector van de bank- en verzekeringssector kan leren

Wat de zorgsector van de bank- en verzekeringssector kan leren!

De zorgkosten, het jaarlijks zorgnieuws in september en oktober. Ik ben te rade gegaan bij de banken- en verzekeringssector en heb eruit gehaald waar de zorgsector van kan leren; ICT op hoog niveau en aandeelhouders in plaats van een RvT. Natuurlijk dient zo’n ontwikkeling met cijfers onderbouwd te worden, beschouw ze dus als krijtlijnen naar een conversie die veel losmaakt.

Op 28 september jl. stond in Zorgvisie een artikel van Wim Groot, die een forse stijging van de zorgkosten verwacht. De beteugeling van de zorguitgaven was van een tijdelijke aard en de komende jaren staan kostenstijgingen van circa 8 procent voor de deur.
Oorzaken als vergrijzing en medisch technische ontwikkelingen zijn ondertussen grijs geschreven. Prima om de oorzaken te kennen, maar het probleemgericht denken lost de kostenstijging niet op. Resultaat gericht denken en handelen wordt gevraagd. Laten we de zorgsector eens, heel kort de bocht, ik weet het, vergelijken met de banken- en verzekeringssector. In die sectoren speelt kostenbeheersing een extreme rol, willen ze niet door de concurrentie opgeslokt of uit de markt geduwd worden. Kostenbeheersing ingegeven door meer winst, ook dat heeft u juist, omdat de aandeelhouders het maximale eruit willen halen. Kostenbeheersing door de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten doen met ter beschikking gestelde software. Niet willen is geen optie. De recente voorbeelden van RABO en ING spreken voor zichzelf.

De zorgsector is een kostenintensieve sector. Niemand zal dat ontkennen, En die sector is op een bijzonder chaotische wijze georganiseerd, als die al georganiseerd is. Hebt u wel eens geprobeerd de kosten voor de zorg uitgesplitst naar sector, te achterhalen? Hebt u na alle sites, die u bezocht, een consistent beeld wat de kosten zijn? Het is maar een voorbeeld.
De marktwerking dan, die goed tien jaar geleden met veel bombarie is ingevoerd. Wat merkt u er ervan? Niets anders dan dat een handjevol verzekeringsmaatschappijen ieder jaar opnieuw naar uw portemonnee lonkt. En de overheid haalt nog een duit uit uw loonzakje door de belastingen te verhogen, deels voor de financiering van de zorg. Hebt u trouwens een rekenmodel, of een idee, hoeveel u in het totaal per jaar aan de zorg bijdraagt?
Om nu te lezen dat de marktwerking de kostenstijging de afgelopen jaren beteugeld heeft, is gewoonweg kort door de bocht. Dat vraagt bewijs en dat is niet eenvoudig, gezien het aantal variabelen dat een rol speelt. Spreekt u wel eens mensen die in de zorg op de werkvloer werken? Zeker eens doen en goed luisteren. Als de commercie zijn onderneming zo zou organiseren en leiden, was het snel gebeurd. Over en uit. Het ‘driedelig streep’ heeft het voor het zeggen in de zorg en heeft carte blanche. Leuke ideeën, maar actie?

Wat kan de banksector de zorgsector leren? Luister naar je klanten en wees ze een stap voor. Zo kun je, als je klanten een computer hebben, deze heel veel zelf laten doen. Oké, het vraagt een heel andere benadering en natuurlijk zullen niet alle cliënten staan te juichen. Maar wil je de kosten in de hand houden en snel betaalbaar kunnen inspelen op de ontwikkelingen, kun je gewoonweg niet anders. En met ICT vervang je fysieke ziekenhuizen door een centraal virtueel ziekenhuis. Van het decentraal denken, veelal ingegeven en gekoesterd door de artsen, naar centralisatie van processen.

Vervang het ‘driedelig streep’ door het T-shirt van de ICT’er, van praten, nog eens praten, overwegen, opnieuw praten naar: actie! Niet langer een gezellig keuvelende Raad van Toezicht: ‘de afspraken met de zorgverzekeraar zijn weer rond, we kunnen weer een jaar’, maar kritische aandeelhouders. Wordt koploper en verover je cliënten met de juiste informatie, communicatie en prijs. Drie onderwerpen waar de zorgsector nog steeds schandalig slecht in is.

De bouwstenen liggen klaar, het is enkel nog een stap naar de bouw. En ja, dat gebouw wordt dan een stuk kleiner dan de megalomane bouw die nu nog steeds wordt gepleegd. Maar wel veel functioneler!

Steeds meer voor steeds minder…

 

Koos Dirkse (40)Uit Skipr van vandaag (4 augustus 2014):

Zorgsector krimpt verder
De economische sector zorg en welzijn zal voor het eerst in 45 jaar krimpen.
Dat signaleert de ING-bank in een economisch rapport. Zorgverzekeraars, gemeenten en burgers schroeven zorgbestedingen terug, daartoe mede aangezet door een overheid die steeds meer op de kleintjes let.

De groei van zorg en welzijn is de afgelopen vier jaar teruggevallen van 5 procent naar bijna nul. Volgens de economen van de ING voelen zowel verzekeraars als burgers de zorguitgaven steeds vaker in de eigen portemonnee, waardoor zij eerst kijken of behandelingen echt noodzakelijk zijn, alvorens deze in te kopen. Bovendien tempert de hervorming van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten de groei. In 2014 zal de sector zorg en welzijn dan ook voor het eerst in 45 jaar krimpen. In de sector gezondheidszorg werken ruim 1 miljoen mensen. Zij leveren jaarlijks voor meer dan 60 miljard euro aan diensten.

ING komt tot die conclusie op basis van hypothesen: de burger koopt zorg selectiever in en de (financiële) reorganisatie van de ouderen- en gehandicaptenzorg.
Je kunt je niet aan de indruk onttrekken, dat de kostenvermindering gerealiseerd wordt door verschraling van de zorg door het opwerpen van financiële drempels. De jaarlijks stijgende kosten voor zorg, belastingheffing en premie staan in schril contrast met de steeds verdere afname van de toegankelijkheid van de zorg. De gezamenlijke bevolking betaalt steeds meer voor steeds minder.
Het had de ING gesierd als ze die ontwikkeling had geanalyseerd en daar duidelijkheid over had gegeven. Of is het antwoord misschien te voor de hand liggend: de banken vragen een steeds groter eigen vermogen van zorginstellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars? Een vermogen dat de Nederlandse bevolking, letterlijk, met pijn en moeite bijeen spaart om de banken te behagen?

Komt het straks zover, dat er van iedere euro zorgkosten straks 50 cent naar de banken gaat?

Nederland gaat ten onder aan bureaucratie

door: Koos Dirkse

Na het overlijden van mijn vader, begin vorig jaar, werd zijn bankrekening overgezet naar ‘De Erven van’, waarbij mijn zus namens ons de zeggenschap over de rekening kreeg. Mijn vader had begin jaren 50 een girorekening geopend met een zeer eenvoudig vijfcijferig nummer. Ik wilde dit nummer graag op mijn naam hebben, zodat dit niet verloren zou gaan. ‘De Ervan’ stemden hiermee in.

Nadat alle zaken zouden zijn afgehandeld, kon de rekening worden overgeschreven. Dit zou vandaag plaatsvinden.
Lees verder