Healthy Community Foundation

Healthy Community Foundation

Veel discussies zijn er gaande over het politieke beleid en hoe dit zou moeten worden verbeterd. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaraan de burger zich het meest stoort. De belangrijkste hiervan zijn zorg en welzijn, direct gevolgd door wonen, persoonlijke ontwikkeling en werken.

Het kabinetsbeleid zorgde de afgelopen jaren voor veel afbraak. Hoewel de burger hiertegen protesteerde, gebeurde er weinig om dit te veranderen, ondanks alle beloften. Die beloftes komen ineens naar voren nu er verkiezingen aankomen. De visie van de heren politici schijnt plotsklaps te zijn veranderd, want veel van de punten kunnen ineens wel worden verbeterd: bakken met geld worden beschikbaar gesteld, partijen kunnen nu wel met elkaar gaan samenwerken en ‘de burger komt dit allemaal ten goede!’ Als men maar op die bepaalde partij zal stemmen!

Huidige politiek
Het is jammer, dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen ziet staan. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger. Veel nieuwe partijen dienen zich aan om het pluche te veroveren. De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe komen we in de Tweede Kamer en hoe halen wij de meeste zetels binnen! Het ene partijpunt wordt nog mooier voorgesteld dan het ander, totdat de partijen (opnieuw) zijn geïnstalleerd. Dan worden de beloftes weer in de lade geschoven en gaat men over tot de orde van de dag.
Iets dat mij al jaren verbaast is, dat beleidsvisies op een negatieve manier worden uitgevoerd. Heeft de ene partij een plan, dan komt voor het zelfde onderwerp de tweede partij met een ander plan, als die partij maar niet vereenzelvigd wordt met de eerste partij, ondanks dat de plannen voor het grootste gedeelte vaak overeen komen! Ik zou zeggen: kijk waar de overeenkomsten liggen en bespreek de verschillen. Maar dat kan niet, want je partij moet zich wel weten te onderscheiden!’ Haantjesgedrag! Politiek moet je ook liggen. Vaak moet je tegen beter weten in kunnen praten! Sommige figuren maken er zelfs hun ‘beroep’ van, als ze maar in de Tweede Kamer zitten.
Echter, je hebt de politiek toch nodig om veranderingen teweeg te brengen, maar op de huidige manier, zoals hiervoor beschreven, wordt het vaak een eindeloze weg.

Een nieuw inzicht met de steun van de burger
Enkele maanden terug heb ik drie bijzondere mensen ontmoet, die, naast een brede ervaring op verschillende gebieden, ook van een korte politieke carrière hebben mogen genieten. Zij vormden dezelfde gedachten als ik: politiek is een middel, geen doel en de bevolking moet actiever kunnen deelnemen.
Na een aantal gesprekken kwamen wij vieren tot de conclusie, dat wij alles in huis hadden om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels. Wij besloten om ons te gaan inzetten voor een betere politiek, waarin de burger meer zeggenschap krijgt bij politieke beslissingen. De volgende stap was voor ons om een aanspreekpunt in het leven te roepen en kregen de mogelijkheid om een niet actieve stichting nieuw leven in te blazen.
‘Healthy Community Foundation’ (HCF) is per 1 januari 2017 gestart met de verdere uitwerking van ons gedachtegoed, namelijk om in samenwerking met de burger en professionals uit het veld datgene in Den Haag aan te kaarten, dat onder de bevolking leeft. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

De stichting hanteert vier pijlers:
Zorg en Zorgstelsel
• Persoonlijke Ontwikkeling
• Werken
• Wonen en Woonomgeving

Aan de hand van de informatie die burgers en professionals aanleveren, zal onze ‘denktank’ analyses maken, die zullen worden verwerkt tot beleidsadviezen. Deze adviezen worden met de beleidsvoerders besproken. Om hieraan enige druk te verbinden, zullen de burgers over het verloop van de gesprekken worden geïnformeerd via de website en via diverse (social)media.
De bekendheid van HCF verloopt snel en er is veel vraag naar. De doelstelling van de stichting spreekt aan en is alsvolgt verwoord:

Doelstelling:

“Het creëren van een gezonde samenleving, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving en goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staat en dat voor iedere burger bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is”.

Uitvoering
HCF is op dit moment bezig om haar beleidsplannen verder uit te werken. Het bouwen van de website heeft daarnaast hoge prioriteit. Contacten worden gelegd met politieke partijen, overkoepelende organen en overheidsinstanties.
Het eerste plan dat wordt uitgewerkt is Zorg en Welzijn, een onderwerp dat mij zeer aanspreekt. Het huidige beleid op dit gebied laat veel te wensen over en is mijns inziens totaal de verkeerde weg ingeslagen. Onze visie voor een beter, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar zorgsysteem is opgesteld en hierover zal binnenkort worden gepubliceerd. Voor dit plan is uitgegaan van hetgeen ‘leeft’ onder de burgers, de praktijkhouders en andere zorgverleners.
Er wordt neutraal gekeken hoe de onderwerpen het beste tot hun recht kunnen komen, zonder dat wordt uitgegaan van bestaande situaties, die eventueel aangepast zouden kunnen worden. Dit zou anders een ‘pleister op pleister worden!’
Zorg kun je in feite niet loskoppelen van wonen. Kijk bijvoorbeeld naar zorg en huisvesting van ouderen. Beide onderwerpen vallen onder welzijn. Dit geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling, een breed begrip, dat vele aspecten van iemands leven omhelzen. Deze onderwerpen worden na ‘zorg en welzijn’ uitgewerkt. Vooruitlopend op de website, is er een korte omschrijving van HCF opgesteld, die HIER is te vinden.

HCF is ook te vinden op de social media:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Verdere informatie kunt u inwinnen via Email: info@stichtingHCF.nl

Ik hoop op veel ondersteuning vanuit de bevolking. Wij doen ons uiterste best om HCF tot een groot succes te maken.

Cave: Magnesiumtekort!

 

magnesiumBij magnesium denkt men in eerste instantie aan het witte poeder, waarmee in de turnwereld de handen worden ingewreven bij rekstokoefeningen. Toch is dit mineraal onmisbaar voor het functioneren van het lichaam. De mens heeft het nodig om in leven te blijven. Magnesium behoort tot de meest voorkomende mineralen op aarde en in het menselijk lichaam. Hoeveel heb je hiervan nodig en wat doet zich voor als er een tekort ontstaat?

Wat is magnesium?
Het woord ‘magnesium’ is afkomstig van de naam van een Griekse stad, Magnesia, gelegen in de regio Thessalië aan de Egeïsche Zee. De bodem hiervan is rijk aan magnesium. Het is een scheikundig element met het symbool Mg en atoomnummer 12.
Magnesium was in de vorm van magnesiumoxide al heel lang bekend, maar pas in 1755 werd ontdekt dat men met een nieuwe stof te maken had. Tot die tijd werden magnesiumoxide en calciumoxide met elkaar verward en beide ongebluste kalk genoemd.

Wat doet magnesium?
Magnesium heeft tal van functies in het lichaam. Na zuurstof en water is het voor de mens een belangrijk middel om in leven te blijven en goed te kunnen functioneren.
• aanmaak van hormonen;
• opbouw van spieren;
• opbouw van beenderen;
• ontspannen van spieren;
• ontspannen van zenuwen;
• overdracht van zenuwprikkels;
• reguleren bloeddruk;
• belangrijk voor een goede schildklierwerking;
• goede slaapkwaliteit;
• helpt bij huidklachten, oa psoriasis, zonneallergie en acne;
• hormoonhuishouding;
• transport van energie;
• celgroei en celdeling;
• cholesterolgehalte;
• bloedsuikerspiegel;
• behoud geheugen.
Door een tekort aan magnesium ontstaat er stress. Hierdoor worden de bloedvaten vernauwd, de bloeddruk verhoogd en gaat het hart sneller kloppen. Elk orgaan in het lichaam, met name het hart, de spieren en de nieren hebben magnesium nodig.

Wat is de gangbare norm van magnesium
Tussen de 60 en 70% van de mensen in de westerse wereld heeft een tekort aan magnesium.
In een lichaam komt gemiddeld 24 tot 25 gram magnesium voor, met name in de botten (circa 60%), de spieren bevatten circa 20% van het magnesium en zachte weefsels ook ongeveer 20% van het totaal. Circa 1% van het magnesium bevindt zich als ionen/elektrolyten in het bloed. Door dit laatste kan het gehalte van magnesium via de bloedwaarde worden gemeten.
Volgens richtlijnen van de gezondheidsraad hebben volwassen mannen of zwangere vrouwen dagelijks zeker 300 tot 350 mg magnesium nodig en volwassen vrouwen 250 tot 300mg.

Waar zit magnesium in?
Tal van voedingsstoffen bevat magnesium, zoals:
• groenten (spruitjes, spinazie, postelein, broccoli, rucola, asperges, artisjok, bloemkool, aubergine, bieten);
• kruiden, bv peterselie, selderie, dille en basilicum;
• vlees en vleeswaren;
• fruit, bv ananas, banaan, framboos;
• zaden, pitten en noten;
• sojaproducten;
• cacao;
• volkoren tarwebrood en roggebrood;
• schaal-, week- en schelpdieren;
• zeewier en algen;
• bepaalde vissoorten (makreel, heilbot);
• water;
• ongeraffineerd zout;
• bonen en peulvruchten;
• melk en zuivelproducten;
• gedroogde vruchten (dadels, vijgen en abrikozen

Hoe wordt het magnesiumgehalte getest?
Voor een bepaling van de magnesiumstatus in het lichaam dient het magnesiumgehalte in de rode bloedcellen en de urine te worden gepaald. Een “Magnesium Loading Test” betreft een 24uurs urinetest. Ook kan de bepaling van het calcium- en kaliumgehalte in bloed en urine uitsluitsel geven over het magnesiumgehalte.

Symptomen bij een tekort aan magnesium
Magnesium is cruciaal voor de gezondheid en kan bij ernstige tekorten leiden tot diabetes, beroerte, kanker en dementie. Een licht tekort kan aanleiding geven tot:
• nervositeit;
• prikkelbaarheid;
• spierpijn;
• hartfalen;
• verkrampingen;
• verzwakt immuunsysteem;
• depressies;
• wakker schrikken (je denkt dat je valt);
• migraine,
• angsten;
• fobieën;
• onrust;
• concentratieproblemen;
• rugpijn en nekpijn;
• maagkrampen;
• oorsuizen;
• de hik;
• vermoeidheid;
• hoofdpijn;
• verwarring;
• overgevoeligheid;
• tics;
• trillen;
• slapeloosheid;

Verder wordt door ondermeer dr. Carolyn Dean gesteld, dat magnesium de hersencellen zal beschermen tegen schadelijke invloeden van ondermeer aluminium, beryllium, cadmium, lood, kwik en nikkel. Verder stelt zij, dat bij tekort aan magnesium uiteindelijk Parkinson en Alzheimer kunnen ontstaan. Dit bleek ook uit verder wetenschappelijk onderzoek.
In het westen is de magnesiuminname te laag. Dit is ook een reden dat het aantal hartritmestoornissen bij de man is toegenomen, het aantal gevallen van hoge bloeddruk is verhoogd en dit aanleiding kan geven tot diabetes.

Hoe ontstaat magnesiumtekort?
In de eerste plaats kan het tekort ontstaan door een bepaald voedingspatroon. Daarnaast kan stress magnesiumtekort veroorzaken. Hoe meer stress, hoe meer magnesium wordt verbruikt. Door het lage magnesiumgehalte in de cellen, wordt er meer stress veroorzaakt, waardoor men in een vicieuze cirkel belandt. Ook kunnen bepaalde medicijnen en maagzuurremmers magnesiumtekort veroorzaken. Onder invloed van medicijnen, frisdranken, chemicaliën en suiker wordt magnesium te snel uit het lichaam afgevoerd. Ook problemen met de darmen, zoals de Ziekte van Crohn kan een tekort veroorzaken, doordat teveel magnesium wordt afgevoerd.

Tot slot
Er dient beter te worden gelet op de status van dit mineraal in het lichaam. Hoewel een tekort kan leiden tot zeer veel klachten, wordt er toch te weinig aandacht aan geschonken of over het hoofd gezien. Verder moet men zorgen, dat er voldoende magnesium wordt ingenomen. Dit kan door rekening te houden met bovengenoemde voeding, eventueel aangevuld met supplementen.
Door de ‘Nordic Nutrition Recommendations 2012’ wordt aanbevolen:
• kinderen van 2 t/m 5 jaar: 120mg;
• kinderen van 6 tot 9 jaar: 200mg;
• jongens van 9 t/m 13 jaar: 280mg;
• mannen vanaf 14 jaar: 350mg;
• vrouwen vanaf 9 jaar: 280mg.

Wees alert bij aanhouden van bovengenoemde klachten en vraag aan de arts of deze wellicht kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan magnesium.

Diaconessenhuis Leiden: chapeau!

door: Koos Dirkse

Op donderdag 1 mei jl wilde ik een zak menthol-kruisdrop halen in een winkelcentrum. Het regende pijpenstelen, zodat ik in volle vaart rende van m’n auto naar de ingang. Tenminste, dat dacht ik. Het was niet tot me doorgedrongen dat het sluitingstijd was en al zeker niet dat de toegang al gesloten was. Ik ramde in volle vaart het raam naast de schuifdeuren. Een man naast me zei nog: meneer de schuifdeuren zitten aan die kant!


De klap was zo hard, dat er twee bewakers op mij afsnelden, vergezeld door een hoop publiek. Waarschijnlijk hadden ze het idee, dat er een bomaanslag was. Het contour van mijn gezicht stond afgebeeld in de ruit en het bloed stroomde uit wonden op mijn neus, bovenlip en mond.
Lees verder.

De ontmenselijking van de zorg

Door: Koos Dirkse

Ik erger me mateloos aan het geprotocolleer dat alle verantwoordelijkheid van mens tot mens ontneemt. De tirannie van het protocol als deelonderwerp in de ontmenselijking van zorg. De media staan er vol van, de wachtkamers van de UWV zitten er vol mee: de ontslagen thuiszorgers. De exit begon met tientallen, al snel werden het honderden en nu zijn het al duizenden per werkgever.

Is er straks nog thuiszorg?
Kunt u het zich voorstellen, duizenden mensen die dag in dag uit klaar stonden voor hulp en zorg aan mensen, zoals u en ik aan de kant gezet.
Lees verder

Kan het ietsje minder…..

door: Koos Dirkse
IMG_6182De wereld draait door…..

Niet alleen een populair praatprogramma, maar ook een zekerheid. Die snelheid neemt trouwens gevoelsmatig steeds meer toe. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, gedicteerd door snelle jongens en meisjes die zich tot winnaar uitroepen en zich steeds opnieuw opzwepen tot een moordend tempo.

Achter die kopgroep komt het peloton van de volgers en hijgend kunnen ze het nog net bijbenen. Ze blijven nog net binnenboord tot het moment daar is dat ze uitgeperst overboord duikelen. Het stijgend ziektecijfer in de Nederlandse bedrijven en instellingen is de meetlat van de citroenpersbanen. De winnaars bekommeren zich niet over die verliezers die hun tempo niet kunnen volgen. Ze vallen buiten hun geluksmaatschappij en worden aan hun lot overgelaten.
Lees verder

Diagnose: SPE

In deze tijd wordt het steeds meer een tendens om de gehele dag je smartphone in de hand te hebben. Zit men in een bespreking, op een verjaardag of op het toilet, er moet digitaal worden gecommuniceerd. Gesprekken vis-a-vis zijn vrijwel niet meer mogelijk. Is men in de auto onderweg, dan krijgt de bestuurder al gauw het idee dat hij of zij alleen in de auto zit, want de bijrijder communiceert via sociaal media. Lees verder

Kinderen met gedragsproblemen nu in kaart

Sinds kort kunnen kinderen met afwijkende gedrag nu beter in kaart worden gebracht. Er is een applicatie ontwikkeld door kinder- en jeugdpsychiater Michiel Noordzij, dat een Functionerings Profiel (FP) aanmaakt per kind. Het FP is een instrument dat de zorg weergeeft die bestaat bij begeleiders (ouders, leerkrachten, hulpverleners etc) van een kind over diens ontwikkeling. Deze zorgindicatie richt zich op drie verschillende facetten/assen: functioneren, vaardigheden en omgeving. Lees verder

Verdere informatie is te verkrijgen bij: info@childpoint.nl.