Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen

Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen

Gezondheid, welzijn, en wonen zijn nauw met elkaar vervlochten. Niet alleen op financieel gebied – de woon- en zorgkosten vormen het grootste deel van de uitgaven van een gemiddeld Nederlands gezin – maar wonen en gezondheid zijn ook de meest belangrijke pijlers onder welzijn. Zorg en wonen hebben de drie B’s gemeen: bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar. En laten we de eis van kwaliteit niet uitvlakken.

Een goede woning in een gezonde en veilige omgeving draagt bij tot welzijn en een minder gebruik van zorgaanbod. Het is niet voor niets dat steden als Rotterdam, Utrecht, Antwerpen en de meeste Duitse steden veel doen op het gebied van een gezond milieu en een lage emissiezone instellen. Maar de sprekendste voorbeelden waar gezondheid, welzijn, wonen en mobiliteit samengaan vind je in Scandinavië. Stockholm, Kopenhagen en Oslo zijn maar een paar bekende steden die ermee aan de weg timmeren.

Welzijn als het resultaat tussen de interactie van wonen en gezondheid maakt de ‘eerste lijn’ dagelijks mee. Zij zijn de kenners bij uitstek die je kunnen vertellen wat de meerwaarde is van een geïntegreerd beleid.
De morbiditeitsklachten door slecht wonen lopen van geboorte tot overlijden. Iedere leeftijdsklasse krijgt ermee te maken en des te jonger de klachten beginnen des te sneller zullen die uitgroeien tot chroniciteit. Ziekten die niet alleen de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden en de leeftijdsverwachting naar beneden bijstellen, maar ook de zorgkosten per levensjaar steeds verder doen oplopen.
Morbiditeit die veroorzaakt wordt door wonen is bij ongewijzigde woonomstandigheden onoplosbaar, heeft een slechte prognose en is uitzichtloos voor de patiënt. Dat laatste is een cumulerende factor voor een negatief beeld van het welzijn.

Wonen (de som van woning, woonomgeving en milieu)is een belangrijke variabele voor de gezondheid en als som daarvan het welzijn. De relaties tussen de variabelen worden steeds duidelijker door groeiend wetenschappelijk onderzoek. Zo is er in Antwerpen veel onderzoek verricht naar de invloed van fijnstof op de vasculaire en pulmonaire morbiditeit. De resultaten zijn zonder meer schokkend. Kinderen die amper de kleuterschool ontgroeid zijn, hebben een significant lagere leeftijdsverwachting dan hun leeftijdsgenootjes in een minder schadelijke woonomgeving.

Willen we een volledig beeld ontwikkelen op het gebied van wonen en welzijn en de variabelen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen dan spreekt er dus veel voor om het beleid op het gebied van de volksgezondheid en het welzijn te integreren met dat van wonen. Het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal naar een hoger niveau moeten worden gebracht, waarbij amateur sport naar Welzijn kan en de professionele sport naar Economische Zaken.

Het uiteindelijke doel zou dan kunnen zijn een ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen.

Fibromyalgie, ziekte die ‘geen ziekte’ mag zijn!

Fibromyalgie, ziekte die ‘geen ziekte’ mag zijn!

Veel mensen hoor je klagen over onbekende pijnen in gewrichten, spieren en weke delen, waar geen duidelijke diagnose voor te stellen is. Artsen, die er geen raad mee weten, vegen het onder de noemer ‘fibromyalgie’ en gaan over tot voorschrijven van fysiotherapie en pijnstilling. Vaak wordt de dosering steeds hoger met alle gevolgen vandien.

Nu wordt fibromyalgie veelal gezien als een aandoening, dat ‘tussen de oren’ zit. Gewoonweg, omdat men geen oorzaak kan vinden en dat er weinig onderzoek naar gedaan wordt. De ziekte is in Nederland dan ook niet erkend.
De 340.00 patienten, die in Nederland hieraan lijden, hebben niet alleen te kampen met heel veel pijn, maar lopen nog tegen iets anders aan. Door het niet erkennen, voelen zij zich buitengesloten, een aansteller, dus krijgen ook nog een geestelijke klap te verwerken. Door de hoge medicatie, vaak morfine, ontstaat er bij sommigen een verslaving, waarvan zij willen afkomen. Kortom nog afkickverschijnselen ook.

Vandaag kreeg ik een boekje over dit fenomeen onder handen, geschreven door Carola Boezer. Zij is zelf fibromyalgie patiënte sinds 1992. Haar geschiedenis en haar worsteling met deze ziekte gedurende de afgelopen 25 jaar heeft zij uitmuntend verwoord. Het boekje is geschreven in zeer begrijpelijke taal. Hoe zij al die jaren tegen muren aanliep, van de pijn niet kon werken, maar toch moest, omdat de ziekte niet erkend is. Hoe ze verslaafd werd aan morfine en hier vanaf wilde komen. Wat de afkickverschijnselen met haar deden. Ook hoe zij vele vrienschappen verloor wegens onbegrip.
Toch heeft zij kans gezien om met de pijn te leren leven.

Ik raad daarom een ieder aan om dit boekje te lezen. Niet alleen lotgenoten, maar ook de gewone burger om meer begrip te krijgen voor deze slopende en zogenaamd ‘niet-bestaande ziekte’.

Voor artsen vind ik het min of meer een verplichting om deze kennis achter de hand te hebben! U wilt toch vlg uw artseneed de patient genezen en niet als een Klaas Vaak strooien met pijnstillers, omdat de kennis ontbreekt! In hoofdstuk 2 heeft zij beschreven hoeveel onbegrip sommige medici tonen .

Hoe u het boekje kunt bestellen vindt u hier!

Echt, het lezen meer dan waard!

J’accuse…

J’accuse…

Ingezonden stuk *)

De gehele gezondheidszorg kan me voortaan gestolen worden. In de media hoor je dat we nog steeds tot de beste ter wereld behoren. Maar voor hoe lang nog? En vooral, voor wie?
‘We moeten vooral doorgaan met het ingeslagen beleid willen we de zorg ook betaalbaar houden voor onze kinderen’ hoorde ik onlangs een VVD muts zeggen tijdens een verkiezingsdebat. De tweedeling is allang een feit.

Voor wie genoeg geld verdient is de Nederlandse zorg van goede tot zeer goede kwaliteit. Voor de lager betaalden onder ons wordt deze zorg onbereikbaar, mede dankzij de bijna 400 euro kostende eigen bijdrage. Hoeveel mensen vertikken het niet hun voorgeschreven medicamenten op te halen alleen al vanwege deze eigen bijdrage? Hoezo betaalbaar?
Daarom deze brief.

Onlangs ontving ik een nota van de verzekeringsmaatschappij met daarin de nog te innen eigen bijdragen.
Begin januari werd ik ’s nachts wakker vanwege ernstige pijn in het linker gedeelte van de buik. Niersteen? Dokter bellen? Verdorie, dit soort dingen gebeuren altijd ’s nachts. Drie kwartier later kwam de dokter die na analyse van de urine bevestigde hetgeen ik al vermoedde, een niersteen. Er werd een injectie in mijn arm geduwd met de mededeling dat dit tegen de pijn en gelijk een spierontspanner was. Deze informatie kostte €12,72 (nota: begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel). Tevens werden mij 4 zetpillen voorgeschreven, kosten € 42,29.

Onlangs is mijn cholesterolverlagend medicijn Simvastatine gehalveerd; verder blijft alles gelijk, alleen de dosering is veranderd. Kosten apotheek: € 6,36 (nota: eerste uitgiftegesprek) Dit staat er echt!
Een Orthopedisch arts heeft naar mijn verkalkte hiel gekeken, goede arts daar niet van, kosten € 89,76. Ik ben tien minuten binnen geweest.

De zorgkosten worden mij dus te hoog.
Na het ontvangen van de nota van de verzekeringsmaatschappij heb ik besloten niet meer in alles mee te gaan. Maandelijks betaal ik ruim 10% van mijn netto salaris aan vaste zorgkosten. Voor wat? Voor wie? Om de drie maanden valt er een nota in de bus met wat er nog aan ‘eigen bijdragen’ moet worden geïncasseerd. Bijna alles moet ik zelf betalen!
Ik stop er mee. Een nieuw geneesmiddel? Ik zal van mijn huisarts eisen dat er op het recept wordt gezet ‘gebruik bekend’, zodat de apotheek bij afgifte niet hoeft te vermelden dat ik het medicijn met een glaasje water moet innemen. Kan dit niet, dan houden ze het geneesmiddel maar. Ik meld me op mijn werk wel wat vaker ziek! En de orthopeed? Jammer, maar helaas. Te veel pijn bij het lopen? Ik meld me wel ziek en ga met mijn been omhoog in het zonnetje zitten.
Ik ben diabeet. Om de drie maanden wordt mijn bloed geprikt, kosten per keer: € 50+, soms ook veel hoger, het ligt er maar net aan wat er allemaal wordt onderzocht. Dit driemaandelijkse onderzoek ga ik ook proberen terug te brengen naar eens of twee maal per jaar.

Er wordt beweerd dat ons zorgsysteem is gebaseerd op solidariteit. Dat was zo, nu niet meer. De zieke, vooral armlastige, medeburger betaalt in verhouding het meeste aan ons ‘prachtige’ zorgstelsel. Toen er enkele jaren geleden sprake was van nivellering in de zorgkosten waren de voorpagina’s van de Telegraaf te klein. ‘Het was schandalig zo veel te moeten bijdragen aan de zorg door de grootverdieners’, het plan was ook zó weer verdwenen. ‘Stel je veur zeg!’
Jammer dat het grote geld zo veel macht heeft.

Gelukkig heb ik op dhr. Samsom gestemd. In zijn speeches kwam hij op voor die schoolmeester, de onderwijzer. Een PvdA man die o.a. staat voor de hardwerkende-niet-veel-verdienende Nederlander. Samsom is een man met principes, solidariteit!
Wat heb ik een spijt. Ik had niet alleen op Diederik Samsom gestemd. Ik kreeg Schippers, Teeven, Kamp en onze lachende premier er gratis bij. En de tweedeling is niet alleen zichtbaar in de zorg, het uit zich in alle maatregelen die ons huidige kabinet neemt. Ik ben alle ‘ombuigingen’ die het kabinet neemt, meer dan zat.
Mijn vrouw is na 23 trouwe dienstjaren door bezuinigingen gewoon op straat gezet. Ombuigen wordt dat genoemd. Ombuigingen betekent volgens de regering zoiets als ‘van jouw portemonnee in die van ons’.
‘We komen sterker uit de crisis’. Wie komen er sterker uit de crisis, meneer Rutte? Koos Modaal of toch de werkgever die heeft besloten de ‘regels die niet meer van deze tijd zijn’ waaronder bijvoorbeeld ouwelullen uren, af te schaffen, waardoor er meer winst wordt gemaakt en hij daardoor zijn bonus nog meer ziet stijgen? Is dit wat we allemaal willen?

Ik dwaal af, mijn verhaal over de zorg wordt ineens te groot, te veel omvattend.
Vanmiddag ga ik naar mijn huisarts voor, vermoedelijk, bronchitis. Ik ben benieuwd. Vanwege mijn laatste verzekeringsnota heb ik bovenstaande standpunten bekend gemaakt bij zowel mijn huisarts, apotheek en de verzekeringsmaatschappij.
Ik doe niet meer (met alles) mee. Een nieuw geneesmiddel met apotheek-uitleg? Nee dank u, ik blijf wel een paar dagen extra binnen. Ik ziek wel uit. Neem de tijd om te genezen. Ik lees een goed boek en zet een cd van Chopin op om mijn stemming wat op te vrolijken. Dit heet nu voortaan voor mij ombuigen. Misschien kom ik er zo wel wat sterker uit, wie weet?

Overigens was mijn huisarts het volkomen met mij eens. (althans dat wat we besproken hebben over de declaraties en eigen bijdragen)

*) anoniem ivm medische informatie

Cave: Magnesiumtekort!

 

magnesiumBij magnesium denkt men in eerste instantie aan het witte poeder, waarmee in de turnwereld de handen worden ingewreven bij rekstokoefeningen. Toch is dit mineraal onmisbaar voor het functioneren van het lichaam. De mens heeft het nodig om in leven te blijven. Magnesium behoort tot de meest voorkomende mineralen op aarde en in het menselijk lichaam. Hoeveel heb je hiervan nodig en wat doet zich voor als er een tekort ontstaat?

Wat is magnesium?
Het woord ‘magnesium’ is afkomstig van de naam van een Griekse stad, Magnesia, gelegen in de regio Thessalië aan de Egeïsche Zee. De bodem hiervan is rijk aan magnesium. Het is een scheikundig element met het symbool Mg en atoomnummer 12.
Magnesium was in de vorm van magnesiumoxide al heel lang bekend, maar pas in 1755 werd ontdekt dat men met een nieuwe stof te maken had. Tot die tijd werden magnesiumoxide en calciumoxide met elkaar verward en beide ongebluste kalk genoemd.

Wat doet magnesium?
Magnesium heeft tal van functies in het lichaam. Na zuurstof en water is het voor de mens een belangrijk middel om in leven te blijven en goed te kunnen functioneren.
• aanmaak van hormonen;
• opbouw van spieren;
• opbouw van beenderen;
• ontspannen van spieren;
• ontspannen van zenuwen;
• overdracht van zenuwprikkels;
• reguleren bloeddruk;
• belangrijk voor een goede schildklierwerking;
• goede slaapkwaliteit;
• helpt bij huidklachten, oa psoriasis, zonneallergie en acne;
• hormoonhuishouding;
• transport van energie;
• celgroei en celdeling;
• cholesterolgehalte;
• bloedsuikerspiegel;
• behoud geheugen.
Door een tekort aan magnesium ontstaat er stress. Hierdoor worden de bloedvaten vernauwd, de bloeddruk verhoogd en gaat het hart sneller kloppen. Elk orgaan in het lichaam, met name het hart, de spieren en de nieren hebben magnesium nodig.

Wat is de gangbare norm van magnesium
Tussen de 60 en 70% van de mensen in de westerse wereld heeft een tekort aan magnesium.
In een lichaam komt gemiddeld 24 tot 25 gram magnesium voor, met name in de botten (circa 60%), de spieren bevatten circa 20% van het magnesium en zachte weefsels ook ongeveer 20% van het totaal. Circa 1% van het magnesium bevindt zich als ionen/elektrolyten in het bloed. Door dit laatste kan het gehalte van magnesium via de bloedwaarde worden gemeten.
Volgens richtlijnen van de gezondheidsraad hebben volwassen mannen of zwangere vrouwen dagelijks zeker 300 tot 350 mg magnesium nodig en volwassen vrouwen 250 tot 300mg.

Waar zit magnesium in?
Tal van voedingsstoffen bevat magnesium, zoals:
• groenten (spruitjes, spinazie, postelein, broccoli, rucola, asperges, artisjok, bloemkool, aubergine, bieten);
• kruiden, bv peterselie, selderie, dille en basilicum;
• vlees en vleeswaren;
• fruit, bv ananas, banaan, framboos;
• zaden, pitten en noten;
• sojaproducten;
• cacao;
• volkoren tarwebrood en roggebrood;
• schaal-, week- en schelpdieren;
• zeewier en algen;
• bepaalde vissoorten (makreel, heilbot);
• water;
• ongeraffineerd zout;
• bonen en peulvruchten;
• melk en zuivelproducten;
• gedroogde vruchten (dadels, vijgen en abrikozen

Hoe wordt het magnesiumgehalte getest?
Voor een bepaling van de magnesiumstatus in het lichaam dient het magnesiumgehalte in de rode bloedcellen en de urine te worden gepaald. Een “Magnesium Loading Test” betreft een 24uurs urinetest. Ook kan de bepaling van het calcium- en kaliumgehalte in bloed en urine uitsluitsel geven over het magnesiumgehalte.

Symptomen bij een tekort aan magnesium
Magnesium is cruciaal voor de gezondheid en kan bij ernstige tekorten leiden tot diabetes, beroerte, kanker en dementie. Een licht tekort kan aanleiding geven tot:
• nervositeit;
• prikkelbaarheid;
• spierpijn;
• hartfalen;
• verkrampingen;
• verzwakt immuunsysteem;
• depressies;
• wakker schrikken (je denkt dat je valt);
• migraine,
• angsten;
• fobieën;
• onrust;
• concentratieproblemen;
• rugpijn en nekpijn;
• maagkrampen;
• oorsuizen;
• de hik;
• vermoeidheid;
• hoofdpijn;
• verwarring;
• overgevoeligheid;
• tics;
• trillen;
• slapeloosheid;

Verder wordt door ondermeer dr. Carolyn Dean gesteld, dat magnesium de hersencellen zal beschermen tegen schadelijke invloeden van ondermeer aluminium, beryllium, cadmium, lood, kwik en nikkel. Verder stelt zij, dat bij tekort aan magnesium uiteindelijk Parkinson en Alzheimer kunnen ontstaan. Dit bleek ook uit verder wetenschappelijk onderzoek.
In het westen is de magnesiuminname te laag. Dit is ook een reden dat het aantal hartritmestoornissen bij de man is toegenomen, het aantal gevallen van hoge bloeddruk is verhoogd en dit aanleiding kan geven tot diabetes.

Hoe ontstaat magnesiumtekort?
In de eerste plaats kan het tekort ontstaan door een bepaald voedingspatroon. Daarnaast kan stress magnesiumtekort veroorzaken. Hoe meer stress, hoe meer magnesium wordt verbruikt. Door het lage magnesiumgehalte in de cellen, wordt er meer stress veroorzaakt, waardoor men in een vicieuze cirkel belandt. Ook kunnen bepaalde medicijnen en maagzuurremmers magnesiumtekort veroorzaken. Onder invloed van medicijnen, frisdranken, chemicaliën en suiker wordt magnesium te snel uit het lichaam afgevoerd. Ook problemen met de darmen, zoals de Ziekte van Crohn kan een tekort veroorzaken, doordat teveel magnesium wordt afgevoerd.

Tot slot
Er dient beter te worden gelet op de status van dit mineraal in het lichaam. Hoewel een tekort kan leiden tot zeer veel klachten, wordt er toch te weinig aandacht aan geschonken of over het hoofd gezien. Verder moet men zorgen, dat er voldoende magnesium wordt ingenomen. Dit kan door rekening te houden met bovengenoemde voeding, eventueel aangevuld met supplementen.
Door de ‘Nordic Nutrition Recommendations 2012’ wordt aanbevolen:
• kinderen van 2 t/m 5 jaar: 120mg;
• kinderen van 6 tot 9 jaar: 200mg;
• jongens van 9 t/m 13 jaar: 280mg;
• mannen vanaf 14 jaar: 350mg;
• vrouwen vanaf 9 jaar: 280mg.

Wees alert bij aanhouden van bovengenoemde klachten en vraag aan de arts of deze wellicht kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan magnesium.