A1, stiefkind van 157 km

Eén van de belangrijkste verkeerswegen in Nederland is de A1. Deze weg begint aan de oostkant van Amsterdam en eindigt ter hoogte van De Lutte aan de Duitse grens, waar deze snelweg doorgaat als Bundesautobahn 30 richting Osnabrück.

Belangrijkste snelweg tussen Amsterdam en Duitse grens
Het is een doorvoerweg naar Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Heel veel vrachtverkeer maakt dan ook gebruik van deze weg. Nu is het verkeersbeleid in Nederland er op gericht, dat als er vijfbanen beschikbaar zijn, je 80km/u mag rijden, gaan deze over in 4-banen, dan is de maximumsnelheid 100 km/u, bij drie banen is de kans groot dat het gaspedaal tot 120 km/u mag worden ingetrapt. En….. op veel tweebaanswegen is de maximumsnelheid al vaak verhoogd naar 130 km/u. Hoe verzin je zo iets!

Verhoogde snelheid geen zin
A1 GoogleZo is het ook op stukken van de A1 van Amersfoort tot Hengelo. Je denkt dan ook even dat lange stuk lekker te kunnen doorrijden! Helemaal fout gedacht! Vier van de tien auto’s betreft een vrachtwagen, die met een maximum snelheid van 80 km/u zijn weg naar of van Duitsland zoekt.
Het is volkomen logisch, dat als je in een vrachtauto rijdt, die ruim 80 km/u kan rijden en je voorganger gaat 70 of 75 km/u, je er niet achter blijft hangen. Dus ga je passeren. Dat passeren is een hele toer! Hier gaat vaak vele minuten overheen. De luxe automobilist dient hierdoor zijn snelheid met 50 km/u te verlagen naar 80 km/u. Dit gebeurt aan de lopende band op deze tweebaansweg.

Bijna helft vrachtverkeer
A1 (11)Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk, dat de verant- woordelijken van zo’n belangrijke weg pas in 2021 deze willen gaan verbreden naar driebaans. En dit, terwijl er nota bene al voldoende ruimte beiderzijds beschikbaar is om dit te doen. Tussen de linkerbaan van deze weg en de vangrail is ruimte genoeg om er een baan naast aan te leggen. Dit is ook gebeurd over drie km tussen Markelo en Lochem. Ook rechts van de weg behoeft men niet veel extra werk te verrichten om deze te verbreden. Over een breedte van ruim vijf meter is de strook al volledig op hoogte.

Verbreding niet uitstellen!
Het zou een zeer logische zaak zijn als de regering besluit om de verbreding van deze belangrijke verkeersader niet langer uit te stellen en op korte termijn zal verbreden. Het scheelt veel files, doorvoersnelheid en zeer veel ergernis.
IMG_2064Het vrachtverkeer zal dit initiatief zeer toejuichen en wellicht nog meer gebruik van gaan maken, wat filevorming op andere plekken ook weer zal verminderen!
Zeker het stuk van Deventer tot de Duitse grens (circa 70km) zou snel gerealiseerd kunnen worden. Er liggen beiderzijds al twee (onbewerkte) stroken, die breed genoeg zijn om een derde rijbaan aan te leggen.

Is de gezondheidszorg er ook klaar voor?

We nemen de oprit Vinkeveen naar de A2 en voegen in richting Amsterdam. De Tesla spint in notime de snelheid van het verkeer. Geluidloos. De adrenaline raast door ons bloed, we gaan vandaag voor het autonome rijden. Durven we of niet? We klikken op de button op het beeldscherm en laten het stuur, stiekem, los. De Tesla blijft binnen de lijntjes en houdt keurig afstand. Eigenlijk is er op zo’n treintjesrijden helemaal niet zoveel aan merken we.

Het was een ritje autonoom rijden in de kinderschoenen. Het zal nog wel een decennium duren voordat het autonoom rijden echt van start kan gaan. Een, naast het ethische en het juridische, nog oplosbaar onderwerp is de communicatie tussen auto’s, de andere verkeersdeelnemers en de infrastructuur.
Wat daarvoor nodig is is een dekkend netwerk van sensoren met een zo’n kort mogelijke responstijd, kort gezegd de wachttijd van het uitzenden van een bericht en het ontvangen van de actie die daaruit voorkomt.
Bijvoorbeeld: een auto stuurt een bericht uit, dat er direct na de bocht van de Kerkstraat een vrachtwagen stil staat en dat remt het achterliggende verkeer af. Om dat te realiseren is er een responstijd van maximaal één milliseconde nodig. Met de huidige infrastructuur komen we op 40 milliseconden en dat kunnen we met de huidige stand van de techniek terugbrengen op 2 tot 3 milliseconden. Met de G5-technologie, de opvolger van G4, gaat dat lukken. Trouwens, de reactietijd van de doorsnee chauffeur ligt op 1 seconde.
Het autonoom rijden vraagt om een samenwerking tussen verschillende disciplines. De positie en de beweging van alle verkeersdeelnemers en de omgevingsfactoren beïnvloeden immers de actie van de autonoom rijdende auto. Die samenwerking is er daadwerkelijk en daarom zal de oplossing niet lang op zich laten wachten.

Als je in de gezondheidszorg werkt, verbaas je je erover hoe voortvarend de automobielindustrie met het onderwerp omgaat. In de zorg kun je je echt niet voorstellen, dat mensen binnen 5 tot 10 jaar hun gezondheidsgegevens digitaal kunnen versturen en binnen een milliseconde hierop een respons krijgen. Dat duurt nu weken………

Natuurlijk mag en kun je de gezondheidszorg niet één op één vergelijken met de automobielindustrie. Maar zoals ik al schreef, de infrastructuur is er straks, over 5 tot 10 jaar, wel klaar voor. En de automobielindustrie, in samenwerking met derden, lukt het de algoritmen te bepalen waarmee (bijna) real-time immense databestanden, big-data, worden geanalyseerd en een actie wordt bepaald.
Trouwens die digitale infrastructuur die het autonoom rijden mogelijk maakt, zou ook heel erg goed te gebruiken zijn voor medische data-analyse. Uw medische data wordt via sensoren verzameld op uw smartphone en verzonden via de bestaande infrastructuur. Dat verzenden kan voor patiënten op vastgestelde tijdstippen gebeuren en direct (real-time) voor allen bij een bepaling met een significante afwijking van de norm.

Die gegevens komen natuurlijk niet langer binnen bij de database van een zorgverlener. We spreken al snel over honderden terrabyte aan data die de sensoren per (potentiële) patiënt verzamelen. De database zou dus binnen de kortste keren uit z’n voegen barsten en geen enkele zorgverlener is in staat er een persoonlijke reactie op te geven. De gegevens staan in de cloud, worden ‘automatisch’ geanalyseerd en de verzender ontvangt een reactie.
Die automatische analyse zal nog wat voeten in de aarde hebben. Dat vraagt om heel wat know how, noem het maar digitale geneeskunde; het analyseren van de data en het geven van een reactie met een zo hoog mogelijke mate van betrouwbaarheid, op basis van de individuele patiëntdata en spiegeldata.

Is de gezondheidszorg er klaar voor? Nee, absoluut niet vergeleken met de snelheid die de automobielindustrie ontwikkelt. We hebben het in de zorg over technische ontwikkelingen, waarvan het belang niemand zal ontkennen en wat pilots links en rechts in digitale gegevensverzameling en –verwerking.
Het belangrijkst opvallende verschil is het gebrek aan samenwerking met derden in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg kan dit niet alleen en zal professionals in hun domein moeten verwelkomen. Anders wordt het nooit wat.
En de bewijzen dat de gezondheidszorg er niet klaar voor is, zien we nog iedere dag in de medische pers. Ik noem maar de opwindende en ronkende verhalen over EPD’s en nieuwbouw. Het EPD is in de geschetste ontwikkeling volkomen achterhaald, omdat de medische dataverzameling die eraan komt zorgverlener overstijgend is. De huidige nieuwbouw die nog steeds geen rekening houdt met zorg op afstand en centralisatie van behandeling is een geprogrammeerde financiële put.

Wilt u de stappen met zevenmijlslaarzen die de automobielindustrie maakt in levende lijve zien, dan is in Europa de autotentoonstelling in Geneve in maart 2018, the place to be!