Niets is zoals Leiden….

Na ruim 40 jaar trouwe dienst, heeft de gemeente Leiden besloten, dat het tijd werd om afscheid te nemen. Tijd voor wat nieuws. Ons plein, grenzend aan vele achtertuinen zou een fikse opfrisbeurt krijgen. Dit mooie en ruime plein, welke dienst doet als parkeerplaats voor auto´s en als speelterrein voor de (klein)kinderen, wordt opgesierd door een twintigtal lindebomen.

Geen mooiere tijd, dan het voorjaar, om een dergelijke klus uit te gaan voeren. Alle bewoners rondom het plein ontvingen een brief met ideeën voor een nieuwe inrichting. De bomen, die inmiddels meer leken op treurwilgen zouden worden gekapt. Niet alleen de erbarmelijke staat maakt dat het kappen zeer wenselijk was, maar ook het feit, dat een aantal bomen een hoogte hadden bereikt, dat ze volledig de zon uit de tuinen wegnamen. Ook de wortels van de bomen hadden hun ondergrondse bestaan opgegeven en waren als shovels een deel van de bestrating aan het opschuiven. De bladluizen die alles onder de bomen veranderde in een grote plakzooi hadden een luizenleventje. De nieuwe indeling, voorgesteld door de gemeente zag er goed uit, genoeg parkeergelegenheid, omgeven door jong en fris groen, nieuwe boompjes en fleurige struiken.

Helaas was niet iedereen direct enthousiast over deze renovatieplannen. Sterker nog, een vertegenwoordiger van een bomencommissie, die niet eens weet waar het plein zich bevindt, verzette zich hevig tegen deze gerechtvaardigde bomenkap. Daarnaast ontving de gemeente een twintigtal bezwaarschriften c.q. adviezen van bewoners met andere ideeën.
Mijn geschoolde architectonische buurman had een schitterend voorstel met overzichtelijke en praktische verdeling van parkeerplaatsen en groen ingediend, maar ook dit kon geen goedkeuring verkrijgen. Dankzij dit teveel aan raadgevers, bezwaren, ideeën en zogenaamde oplossingen is besloten, dat het plein onveranderd zou blijven. Dat wil zeggen, de grond zou verbeterd worden, zodat de bomen nog een paar jaartjes door kunnen groeien en er zou opnieuw bestraat worden, zodat bewoners zonder hink-stap sprongen door de straat kunnen wandelen.

De dag die je wist dat zou komen, was aangebroken in dit voorjaar. Om het geheel gelijk grondig aan te pakken, werden de aangrenzende straten meegenomen in dit renovatieplan. Alles werd verhoogd en herbestraat. Om bewoners niet in het ongewis te laten heeft de gemeente keurig borden geplaatst, om aan te geven welke perioden er niet geparkeerd kon worden. Helaas hebben ze hierbij over het hoofd gezien, dat er geen alternatief was, waardoor de auto’s veelal in het plantsoen mochten overnachten. Op de aangegeven data begonnen de stratenmakers vol goede moed. Helaas werd hun werk ietwat bemoeilijkt, door de auto’s die in de betreffende straat geparkeerd stonden. Het bleek, dat de zorgvuldig geplaatste borden op de verkeerde plaatsen stonden, met op de borden een verkeerde tijdsaanduiding.

Nadat het gelukt was om elke straatklinker te herleggen, was het plein aan de beurt. Een enorme truck van de Bomenbank werd op het plein gestald. Deze was voorzien van een gigantische zuiginstallatie en een opslag container. Het oude vertrouwde straatdek werd in mum van tijd afgevoerd en de grond tussen de wortels werd weggezogen. Hierdoor kwamen de wortels bloot te liggen. Voordat de rest van de operatie in gang werd gezet, werden de wortels ingekort en de tuinen eerst beschermd door worteldoek te plaatsen. Per boom werd 15 m² aarde gestort, zand erover, aanstampen en klaar voor de nieuwe bestrating. Een kind kan de was doen.

Er was echter één boom, die scheef stond, zo scheef, dat deze dreigde om te vallen. Bovendien was deze in dusdanig slechte staat, dat op de eerste tekeningen van de gemeente al was aangegeven, dat deze boom gekapt en vervangen zou worden. Doordat het eerste plan van de gemeente geen doorgang kon vinden en er geen nieuw definitief plan op tafel kwam en dus het plein bleef, zoals deze was, diende ook deze boom, hoe kansloos ook, te blijven staan totdat er een kapvergunning werd afgegeven. Echter mocht de grond rondom deze boom niet weggezogen of verbeterd worden.
Omdat de stratenmakers bij deze overhangende boom inmiddels waren aangekomen, heb ik uit verbazing contact gezocht met de gemeente. Op mijn vraag, of het niet beter was, om de grond weg te zuigen, de boom weg te halen een nieuwe te plaatsen alvorens te bestraten, werd mij geantwoord, dat onze bomenvriend, die vrije tijd te over heeft en daarom zijn lege bestaan vult met zeuren, klagen, bezwaar aantekenen en de gemeente op kosten drijven, bezwaar had aangetekend. Met het gevolg, dat de boom voorlopig moet blijven staan. Er mag alleen om de boom herbestraat worden.

Mocht er te zijner tijd, als onze bomenfluisteraar gestopt is met herrie maken, besloten worden om een kapvergunning af te geven, dient de bestrating verwijderd te worden, de bodem afgezogen (dus dienen alle mannen en apparaten weer terug te komen), de wortels verwijderd, die in 40 jaar toch een eindje hebben rondgekropen, de grond verbeterd, een nieuwe boom plaatsen, nieuwe aarde en nieuw zand gestort en vervolgens weer opnieuw bestraat worden.

Buiten de extra kosten voor renovatie plan 2.0 van onze scheve boom, kost dit project al een kleine veertigduizend euro. En wat levert het op? Hetzelfde plein met oude, te grote, kansloze bomen, die te veel schaduw geven en waar, door de over populatie van luizen geen gebruik kan worden gemaakt van de parkeerplaatsen, of je moet een abonnement nemen op de plaatselijke wasstraat. Met daarbij de brandende vraag, hoe lang de bomen het nog uithouden.
Door de bomen te kappen en te vervangen, was de kostenpost aanzienlijk lager geweest, was het resultaat mooier en blijvender en was het plein in één keer af geweest. Dit kon helaas niet, omdat de gemeente de kapvergunning niet rond kreeg.

Gemeentelijke kruis(ig)ingen

Dinsdag 25 februari 2014 was het zover. De bewoners van de Leidse Merenwijk kregen de gelegenheid om aan de gemeente vragen te stellen over de gevaarlijke verkeersaanpassingen, die de gemeente heeft uitgevoerd om de verkeerssituatie veiliger te maken. De werkzaamheden in de Merenwijk zijn inmiddels afgerond. Een dertigtal bewoners kwamen schoorvoetend binnen met de gedachte: hoe leg ik het de voorlichters uit, dat dit zo niet kan. Hierbij mijn verbazing.

Binnen de Merenwijk in Leiden ligt een rondweg, die in beide rijrichtingen bestaat uit één rijstrook, waarvan zeer veel gebruik wordt gemaakt. Aan beide zijden van de weg is een fietspad aangelegd.

Kruising Ketelmeerlaan – IJsselmeerlaan
ijsselmeerlaanDe rijstrook vanuit de IJsselmeerlaan bestond aanvankelijk uit twee rijstroken, één voor linksaf de Ketelmeerlaan in, de tweede rechtsaf de Zwartemeerlaan in.
De linker rijstrook heeft de gemeente laten verwijderen. Op de rechterrijstrook stonden pijlen voor rechtsaf. De gemeente heeft enkele laten verwijderen en er twee laten staan. Veel automobilisten weten niet dat je hier rechtsaf kunt en mag. Voor bus- en vrachtwagenchauffeurs is het vrijwel onmogelijk om deze bocht te maken. Er ontstaat hier een gevaarlijke situatie, mede omdat er haaientanden midden op de kruising zijn geplaatst.
Was het hier niet eenvoudiger geweest een rotonde aan te leggen?

Kruising Ketelmeerlaan – Gooimeerlaan
gooimeerlaanDeze kruising heeft vanaf de eerste aanleg al in de top tien van meest ingewikkelde kruisingen van Nederland gestaan. Op tv is hieraan meermalen in het verleden aandacht besteed.
Wat doet de gemeente: die maakt de situatie nog moeilijker! Twee rijstroken zijn verwijderd en er is een soort bolwerk aangelegd, waar je omheen moet rijden om rechtdoor te kunnen. Midden op de kruising heeft de gemeente haaientanden geplaatst met het gevolg, dat als een auto van de doorvoerstrook gebruik maakt, hij vaak bovenop zijn rem moet gaan staan. Ik neem aan dat de gemeente een gooi doet naar de eerste plaats in die top tien. Dit zal zeker lukken zo! Ook hier was de meest eenvoudige oplossing een kleine rotonde geweest. Toen ik aan de voorlichters de vraag stelde, waarom de gemeente hier niet voor had gekozen was het antwoord: “Een rotonde kost een miljoen euro. Nu konden wij voor de helft van het bedrag beide kruisingen verbeteren”. Dit maak je mij overigens niet wijs, want het verwijderen van twee rijstroken inclusief het verplaatsen van een paar honderd meter trottoirbanden en het plaatsen van een grasmat of beplanting is vele malen duurder, dan de aanleg van een rotonde.

Busverkeer
Het busvervoer maakt in beide richtingen viermaal per uur gebruik van deze weg. Op diverse plaatsen langs de rondweg zijn bushaltes aangelegd. Enkele haltes hebben geen invoegstrook en staan zeer dicht op de rijweg. Een dame met kleine kinderen maakte de opmerking, dat dit levensgevaarlijk is. Als je tien minuten op de bus moet wachten, willen kinderen nog wel eens de weg op rennen.
Als een bus te vroeg is, moet deze, in verband met de dienstregeling, wachten tot het vertrekmoment. Deze mag niet te vroeg bij de volgende halte arriveren. Dit houdt in, dat het verkeer achter deze bus ook van de dienstregeling gebruik moet maken, want die kunnen er niet langs.

Bijeenkomst
Nu heeft zo een discussie met de gemeente vaak weinig effect. Mijns inziens kun je beter thuis tegen je koelkast praten, die hoor je zo nu en dan nog eens aanspringen….
Er ontstond een enorme verhitte discussie. Sommige deelnemers kwamen al scheldend en vloekend de zaal binnen. Ik spreek dan ook mijn respect uit aan de beambten, die daar de zaak namens de gemeente moesten verdedigen, want zowel de verantwoordelijke als de bedenker van deze plannen lieten verstek gaan.
De gelegenheid werd geboden om met suggesties te komen en deze op de daarvoor bestemde kaartjes (A6 formaat) te noteren. Velen schreven dan ook een viertal kaartjes vol, beiderzijds. De gemeente zal dit dan ter harte nemen en zonodig maatregelen nemen om situaties aan te passen. Toen ik de vraag stelde, waarom de bewoners niet eerst in kennis werden gesteld, voordat men aan de werkzaamheden begon, was het antwoord: Goede vraag….

Update
Gelukkig heeft de gemeente Leiden toch alle bezwaren en opmerkingen van de bewoners ter harte genomen en is in 2017 gestart met de aanleg van twee rotondes. De laatste wordt medio september 2017 opgeleverd. Werkelijk een verademing, een stuk veiliger en betere doorstroming.