Healthy Community Foundation

Healthy Community Foundation

Veel discussies zijn er gaande over het politieke beleid en hoe dit zou moeten worden verbeterd. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaraan de burger zich het meest stoort. De belangrijkste hiervan zijn zorg en welzijn, direct gevolgd door wonen, persoonlijke ontwikkeling en werken.

Het kabinetsbeleid zorgde de afgelopen jaren voor veel afbraak. Hoewel de burger hiertegen protesteerde, gebeurde er weinig om dit te veranderen, ondanks alle beloften. Die beloftes komen ineens naar voren nu er verkiezingen aankomen. De visie van de heren politici schijnt plotsklaps te zijn veranderd, want veel van de punten kunnen ineens wel worden verbeterd: bakken met geld worden beschikbaar gesteld, partijen kunnen nu wel met elkaar gaan samenwerken en ‘de burger komt dit allemaal ten goede!’ Als men maar op die bepaalde partij zal stemmen!

Huidige politiek
Het is jammer, dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen ziet staan. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger. Veel nieuwe partijen dienen zich aan om het pluche te veroveren. De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe komen we in de Tweede Kamer en hoe halen wij de meeste zetels binnen! Het ene partijpunt wordt nog mooier voorgesteld dan het ander, totdat de partijen (opnieuw) zijn geïnstalleerd. Dan worden de beloftes weer in de lade geschoven en gaat men over tot de orde van de dag.
Iets dat mij al jaren verbaast is, dat beleidsvisies op een negatieve manier worden uitgevoerd. Heeft de ene partij een plan, dan komt voor het zelfde onderwerp de tweede partij met een ander plan, als die partij maar niet vereenzelvigd wordt met de eerste partij, ondanks dat de plannen voor het grootste gedeelte vaak overeen komen! Ik zou zeggen: kijk waar de overeenkomsten liggen en bespreek de verschillen. Maar dat kan niet, want je partij moet zich wel weten te onderscheiden!’ Haantjesgedrag! Politiek moet je ook liggen. Vaak moet je tegen beter weten in kunnen praten! Sommige figuren maken er zelfs hun ‘beroep’ van, als ze maar in de Tweede Kamer zitten.
Echter, je hebt de politiek toch nodig om veranderingen teweeg te brengen, maar op de huidige manier, zoals hiervoor beschreven, wordt het vaak een eindeloze weg.

Een nieuw inzicht met de steun van de burger
Enkele maanden terug heb ik drie bijzondere mensen ontmoet, die, naast een brede ervaring op verschillende gebieden, ook van een korte politieke carrière hebben mogen genieten. Zij vormden dezelfde gedachten als ik: politiek is een middel, geen doel en de bevolking moet actiever kunnen deelnemen.
Na een aantal gesprekken kwamen wij vieren tot de conclusie, dat wij alles in huis hadden om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels. Wij besloten om ons te gaan inzetten voor een betere politiek, waarin de burger meer zeggenschap krijgt bij politieke beslissingen. De volgende stap was voor ons om een aanspreekpunt in het leven te roepen en kregen de mogelijkheid om een niet actieve stichting nieuw leven in te blazen.
‘Healthy Community Foundation’ (HCF) is per 1 januari 2017 gestart met de verdere uitwerking van ons gedachtegoed, namelijk om in samenwerking met de burger en professionals uit het veld datgene in Den Haag aan te kaarten, dat onder de bevolking leeft. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

De stichting hanteert vier pijlers:
Zorg en Zorgstelsel
• Persoonlijke Ontwikkeling
• Werken
• Wonen en Woonomgeving

Aan de hand van de informatie die burgers en professionals aanleveren, zal onze ‘denktank’ analyses maken, die zullen worden verwerkt tot beleidsadviezen. Deze adviezen worden met de beleidsvoerders besproken. Om hieraan enige druk te verbinden, zullen de burgers over het verloop van de gesprekken worden geïnformeerd via de website en via diverse (social)media.
De bekendheid van HCF verloopt snel en er is veel vraag naar. De doelstelling van de stichting spreekt aan en is alsvolgt verwoord:

Doelstelling:

“Het creëren van een gezonde samenleving, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving en goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staat en dat voor iedere burger bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is”.

Uitvoering
HCF is op dit moment bezig om haar beleidsplannen verder uit te werken. Het bouwen van de website heeft daarnaast hoge prioriteit. Contacten worden gelegd met politieke partijen, overkoepelende organen en overheidsinstanties.
Het eerste plan dat wordt uitgewerkt is Zorg en Welzijn, een onderwerp dat mij zeer aanspreekt. Het huidige beleid op dit gebied laat veel te wensen over en is mijns inziens totaal de verkeerde weg ingeslagen. Onze visie voor een beter, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar zorgsysteem is opgesteld en hierover zal binnenkort worden gepubliceerd. Voor dit plan is uitgegaan van hetgeen ‘leeft’ onder de burgers, de praktijkhouders en andere zorgverleners.
Er wordt neutraal gekeken hoe de onderwerpen het beste tot hun recht kunnen komen, zonder dat wordt uitgegaan van bestaande situaties, die eventueel aangepast zouden kunnen worden. Dit zou anders een ‘pleister op pleister worden!’
Zorg kun je in feite niet loskoppelen van wonen. Kijk bijvoorbeeld naar zorg en huisvesting van ouderen. Beide onderwerpen vallen onder welzijn. Dit geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling, een breed begrip, dat vele aspecten van iemands leven omhelzen. Deze onderwerpen worden na ‘zorg en welzijn’ uitgewerkt. Vooruitlopend op de website, is er een korte omschrijving van HCF opgesteld, die HIER is te vinden.

HCF is ook te vinden op de social media:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Verdere informatie kunt u inwinnen via Email: info@stichtingHCF.nl

Ik hoop op veel ondersteuning vanuit de bevolking. Wij doen ons uiterste best om HCF tot een groot succes te maken.

Zonder patiënt is het zorgteam niet compleet!

Zonder patiënt is het zorgteam niet compleet!

door: Koos Dirkse

foto (32)

Een titel boven een artikel in Zorgvisie. Zover is het dus al gekomen: de patiënt mag er bij zijn, maar het moet niet…………………..

Ofwel: marktwerking draait om niets anders dan om macht, financieel gewin, postjespikken, vriendjespolitiek, corruptie.
En denk niet dat de hoogste gezagvoerder, in ons geval VWS, erboven staat. Nee, het is een onderdeel, een radertje in het mechanisme van zakkenvullers dat helemaal niet begaan is met zorg, laat staan goede zorg.
Trouwens in dat rijtje van zakkenvullers en megalomane egoïsten draaien de pensioenfondsen vrolijk fluitende mee: de geldpotten stromen over dus graaien maar. En de spaarder? Wie is dat?

De oude Romeinen ten tijde van Julius Caesar wisten het al: je kan niet zonder soldaat, een senator mis je écht niet. Dit blijft dus niet goed gaan.
Times they are a changin’: draai het nog eens: Bob Dylan, een nummer dat dateert uit 1964 en is dus 50 jaar oud maar nog steeds héél erg actueel.

Bijzonder hoogleraar arbeidsparticipatie

IMG_9781Zo wordt werken niet leuker als je ouder wordt!

Vanochtend las ik het volgende artikel in Skipr (17.7.2014):
Jac van der Klink bijzonder hoogleraar arbeidsparticipatie.
See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id19047-jac-van-der-klink-bijzonder-hoogleraar-arbeidsparticipatie.html

Hij is benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid’ en gaat zich richten op onderzoek naar duurzame inzetbaarheidprogramma’s en -methodieken en op onderzoek naar factoren, die van invloed zijn op participatie in werk.

Als 60-plusser krijg ik bij zo’n artikel altijd onplezierige kriebels. We moeten (dat is zo’n bedreigende term, zeker wanneer er niet bijstaat wie het verdict uitspreekt) langer werken. Psychologen gaan zich daarmee bezig houden!
Alsof we aan het handje gehouden moeten worden om onze job te kunnen blijven doen. Of we in het voorstadium van dementie verkeren of in ieder geval daar op korte termijn in verdwijnen. Als dat zo zou zijn, en dat begint er steeds meer op te lijken, dan kan je beter alle 60-plussers met langdurig verlof sturen. Laat ze het zelf lekker uitzoeken wat ze met hun tijd gaan doen: achter de geraniums wegzakken, witte sokken en sandalen aan en leuke dingen gaan doen of er met de sleurhut op uit, of gewoonweg zinvolle dingen blijven doen. Scheelt je een hoop geregel, werklast en dus kosten.

Nee, zo wordt werken niet leuker als je ouder wordt!

PDF_LogoDownload het artikel

Diaconessenhuis Leiden: chapeau!

door: Koos Dirkse

Op donderdag 1 mei jl wilde ik een zak menthol-kruisdrop halen in een winkelcentrum. Het regende pijpenstelen, zodat ik in volle vaart rende van m’n auto naar de ingang. Tenminste, dat dacht ik. Het was niet tot me doorgedrongen dat het sluitingstijd was en al zeker niet dat de toegang al gesloten was. Ik ramde in volle vaart het raam naast de schuifdeuren. Een man naast me zei nog: meneer de schuifdeuren zitten aan die kant!


De klap was zo hard, dat er twee bewakers op mij afsnelden, vergezeld door een hoop publiek. Waarschijnlijk hadden ze het idee, dat er een bomaanslag was. Het contour van mijn gezicht stond afgebeeld in de ruit en het bloed stroomde uit wonden op mijn neus, bovenlip en mond.
Lees verder.

Gemeentelijke kruis(ig)ingen

door: Koos Dirkse

Dinsdag 25 februari 2014 was het zover. De bewoners van de Leidse Merenwijk kregen de gelegenheid om aan de gemeente vragen te stellen over de gevaarlijke verkeersaanpassingen, die de gemeente heeft uitgevoerd om de verkeerssituatie veiliger te maken. De werkzaamheden in de Merenwijk zijn inmiddels afgerond. Een dertigtal bewoners kwamen schoorvoetend binnen met de gedachte: hoe leg ik het de voorlichters uit, dat dit zo niet kan. Hierbij mijn verbazing.

Binnen de Merenwijk in Leiden ligt een rondweg, die in beide rijrichtingen bestaat uit één rijstrook, waarvan zeer veel gebruik wordt gemaakt. Aan beide zijden van de weg is een fietspad aangelegd.
Lees verder

Pedoseksueel naar Leiden

door: Régine Dirkse

Benno L heeft zijn straf, wegens seksueel misbruik van kinderen, uitgezeten. Burgemeester Lenferink van Leiden heeft hem, op verzoek van het Openbaar Ministerie, woonruimte, de inrichting hiervan en een uitkering gegeven. Dit heeft echter zonder overleg met zijn achterban plaatsgevonden. Ook heeft hij de bewoners hiervan niet in kennis gesteld. Op zondag 16 februari 2014, vond er in Leiden een demonstratie plaats.

Natuurlijk klopt het niet dat dit zomaar gebeurt. Dat hij een woning krijgt in Leiden, terwijl een willekeurige Leidenaar jaren moet wachten. Dat je van buiten Leiden niet eens in aanmerking komt voor woonruimte.
Lees verder

Overdreven nuance door de ogen van de boze buitenwereld

door: Céleste Dirkse

Als je als alleenstaande moeder van drie kinderen aangeeft: ik ben moe, dan is de algemene publieke opinie: ze kan het niet aan, het is teveel voor haar. Als je zegt: met mij gaat het goed, ik red het prima! Dan leef je in ontkenning. Of erger nog: je wordt gezien als TE zelfstandig en TE onafhankelijk.

Vrijheid van meningsuiting
Daar tegenover word je van alle kanten geadviseerd om dicht bij jezelf te blijven en vooral je mening en je grens aan te geven. Maar als je dat doet in dit meningsuitingsvrije land, word je gekielhaald! Want iedereen dringt ongevraagd zijn of haar mening op en presenteert dat ook nog eens als zijnde DE waarheid.
Lees verder