Wie hoort…wie luistert?

door: Céleste Dirkse

Wie hoort…wie luistert?

Ouders voelen, beleven en beslissen,
Kinderen horen, moeten en ondergaan.
Algemeen is besloten: kinderen zijn flexibel.
Dat zijn ze niet, ze zijn onderworpen

Als de nieuwe situatie enigszins gezond en stabiel is,
Blijkt dat kinderen veerkrachtig zijn.

Ouders dragen de oorzaak.
Kinderen de gevolgen.

Niet meteen, dan op lange termijn.

De boosheid en het onbegrip van de ouders,
Levert de tranen van de kinderen.

De ouder kan niet, weet niet…of wil niet.
Het kind moet!

Het kind heeft nooit gevraagd om te bestaan.
Het kind werd nooit gevraagd hoe het wil leven.

Kinderen zeggen wel, weten wel, voelen wel.
Schreeuwen soms, maar doen het vaak fluisterend en subtiel!
Maar worden niet gehoord…

En wie gaat dit patroon veranderen?
Waarschijnlijk is dit het nieuwe ‘Circle of Life’!

Celeste2

J’accuse…

J’accuse…

Ingezonden stuk *)

De gehele gezondheidszorg kan me voortaan gestolen worden. In de media hoor je dat we nog steeds tot de beste ter wereld behoren. Maar voor hoe lang nog? En vooral, voor wie?
‘We moeten vooral doorgaan met het ingeslagen beleid willen we de zorg ook betaalbaar houden voor onze kinderen’ hoorde ik onlangs een VVD muts zeggen tijdens een verkiezingsdebat. De tweedeling is allang een feit.

Voor wie genoeg geld verdient is de Nederlandse zorg van goede tot zeer goede kwaliteit. Voor de lager betaalden onder ons wordt deze zorg onbereikbaar, mede dankzij de bijna 400 euro kostende eigen bijdrage. Hoeveel mensen vertikken het niet hun voorgeschreven medicamenten op te halen alleen al vanwege deze eigen bijdrage? Hoezo betaalbaar?
Daarom deze brief.

Onlangs ontving ik een nota van de verzekeringsmaatschappij met daarin de nog te innen eigen bijdragen.
Begin januari werd ik ’s nachts wakker vanwege ernstige pijn in het linker gedeelte van de buik. Niersteen? Dokter bellen? Verdorie, dit soort dingen gebeuren altijd ’s nachts. Drie kwartier later kwam de dokter die na analyse van de urine bevestigde hetgeen ik al vermoedde, een niersteen. Er werd een injectie in mijn arm geduwd met de mededeling dat dit tegen de pijn en gelijk een spierontspanner was. Deze informatie kostte €12,72 (nota: begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel). Tevens werden mij 4 zetpillen voorgeschreven, kosten € 42,29.

Onlangs is mijn cholesterolverlagend medicijn Simvastatine gehalveerd; verder blijft alles gelijk, alleen de dosering is veranderd. Kosten apotheek: € 6,36 (nota: eerste uitgiftegesprek) Dit staat er echt!
Een Orthopedisch arts heeft naar mijn verkalkte hiel gekeken, goede arts daar niet van, kosten € 89,76. Ik ben tien minuten binnen geweest.

De zorgkosten worden mij dus te hoog.
Na het ontvangen van de nota van de verzekeringsmaatschappij heb ik besloten niet meer in alles mee te gaan. Maandelijks betaal ik ruim 10% van mijn netto salaris aan vaste zorgkosten. Voor wat? Voor wie? Om de drie maanden valt er een nota in de bus met wat er nog aan ‘eigen bijdragen’ moet worden geïncasseerd. Bijna alles moet ik zelf betalen!
Ik stop er mee. Een nieuw geneesmiddel? Ik zal van mijn huisarts eisen dat er op het recept wordt gezet ‘gebruik bekend’, zodat de apotheek bij afgifte niet hoeft te vermelden dat ik het medicijn met een glaasje water moet innemen. Kan dit niet, dan houden ze het geneesmiddel maar. Ik meld me op mijn werk wel wat vaker ziek! En de orthopeed? Jammer, maar helaas. Te veel pijn bij het lopen? Ik meld me wel ziek en ga met mijn been omhoog in het zonnetje zitten.
Ik ben diabeet. Om de drie maanden wordt mijn bloed geprikt, kosten per keer: € 50+, soms ook veel hoger, het ligt er maar net aan wat er allemaal wordt onderzocht. Dit driemaandelijkse onderzoek ga ik ook proberen terug te brengen naar eens of twee maal per jaar.

Er wordt beweerd dat ons zorgsysteem is gebaseerd op solidariteit. Dat was zo, nu niet meer. De zieke, vooral armlastige, medeburger betaalt in verhouding het meeste aan ons ‘prachtige’ zorgstelsel. Toen er enkele jaren geleden sprake was van nivellering in de zorgkosten waren de voorpagina’s van de Telegraaf te klein. ‘Het was schandalig zo veel te moeten bijdragen aan de zorg door de grootverdieners’, het plan was ook zó weer verdwenen. ‘Stel je veur zeg!’
Jammer dat het grote geld zo veel macht heeft.

Gelukkig heb ik op dhr. Samsom gestemd. In zijn speeches kwam hij op voor die schoolmeester, de onderwijzer. Een PvdA man die o.a. staat voor de hardwerkende-niet-veel-verdienende Nederlander. Samsom is een man met principes, solidariteit!
Wat heb ik een spijt. Ik had niet alleen op Diederik Samsom gestemd. Ik kreeg Schippers, Teeven, Kamp en onze lachende premier er gratis bij. En de tweedeling is niet alleen zichtbaar in de zorg, het uit zich in alle maatregelen die ons huidige kabinet neemt. Ik ben alle ‘ombuigingen’ die het kabinet neemt, meer dan zat.
Mijn vrouw is na 23 trouwe dienstjaren door bezuinigingen gewoon op straat gezet. Ombuigen wordt dat genoemd. Ombuigingen betekent volgens de regering zoiets als ‘van jouw portemonnee in die van ons’.
‘We komen sterker uit de crisis’. Wie komen er sterker uit de crisis, meneer Rutte? Koos Modaal of toch de werkgever die heeft besloten de ‘regels die niet meer van deze tijd zijn’ waaronder bijvoorbeeld ouwelullen uren, af te schaffen, waardoor er meer winst wordt gemaakt en hij daardoor zijn bonus nog meer ziet stijgen? Is dit wat we allemaal willen?

Ik dwaal af, mijn verhaal over de zorg wordt ineens te groot, te veel omvattend.
Vanmiddag ga ik naar mijn huisarts voor, vermoedelijk, bronchitis. Ik ben benieuwd. Vanwege mijn laatste verzekeringsnota heb ik bovenstaande standpunten bekend gemaakt bij zowel mijn huisarts, apotheek en de verzekeringsmaatschappij.
Ik doe niet meer (met alles) mee. Een nieuw geneesmiddel met apotheek-uitleg? Nee dank u, ik blijf wel een paar dagen extra binnen. Ik ziek wel uit. Neem de tijd om te genezen. Ik lees een goed boek en zet een cd van Chopin op om mijn stemming wat op te vrolijken. Dit heet nu voortaan voor mij ombuigen. Misschien kom ik er zo wel wat sterker uit, wie weet?

Overigens was mijn huisarts het volkomen met mij eens. (althans dat wat we besproken hebben over de declaraties en eigen bijdragen)

*) anoniem ivm medische informatie

Drrie oktoberrr in Leie…

door: Céleste Dirkse

Sommige gebruiken zijn zo gewoon voor jezelf, dat je niet beseft, dat zo’n gebruik vraagtekens bij andere oproept… Daar kom je dan achter, als je bijvoorbeeld bent verhuisd (zoals ik jaren terug heb gedaan)… Dus… voor alle t’Ambachters: Wij gaan straks naar 3 oktober!!!!

In navolging op een eerder schrijven, ter verduidelijking voor huidige buurtgenoten en mogelijk andere ongeïnteresseerde belangstellende…

Dit is 3 oktober:
‘s-Ochtends voor dag en dauw de reveille op het stadhuisplein dan in een onmetelijk lange rij, om haring en witte brood te halen. In de middag genietend van een thematische optocht en een wandeling over de kermis waar alles te duur is.

Thuisgekomen hutspot eten, dan de stad weer in en je oor te luisteren leggen aan de oorverdovende herrie, wederom op de kermis. Hamburgers eten, die vier uur hebben liggen sudderen in een metersgrote vetpan. Als toetje een oliebol of soortgenoot.

3oktober2014

Menigeen gooit zich daarbij nog vol met bier in één van de vele kroegen om zich vervolgens misselijk te laten draaien in de vele angstaanjagende attracties.
Tot slot, getooid met een zuurstok, de avond afsluitend, kijkend naar een oorverdovend vuurwerk.
Ja de Leienaren weten wat feesten is!!!!
“kanniewachtentotvolgendjaar!

Patiëntengegevens in de verkoop

door: Koos Dirkse

Een stukje historie
Iedereen in de ziekenhuiszorg kent de Landelijke Medische Registratie (LMR). In 1963 ingevoerd en beheerd door de toenmalige Stichting Medische Registratie (SMR).
De rechtsopvolger was de SIG (Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg),die de LMR, die ondertussen digitaal geworden was, uitvoerde. De SIG ging op in Prismant en ook dat instituut verwerkte de LMR gegevens voor de Nederlandse ziekenhuizen.

In de eerste decade van deze eeuw beslisten de NVZ en NFU dat Prismant niet langer de verwerking van de LMR gegevens voor zijn rekening moest nemen. Hun belangrijkste argumenten waren de kosten en het gebruik dat Prismant, kosteloos, van de gegevens maakte bij hun consultancy.
Lees verder

Het taboe van de voedselbank

door: een anonieme schrijfster

Ruim een half jaar geleden was het noodzakelijk om ons in te schrijven voor de voedselbank. Door bepaalde keuzes van anderen en onvoorziene omstandigheden was deze stap onvermijdelijk!
Omdat ik de consequenties niet kan overzien, schrijf ik anoniem dit verhaal.
Voor wat betreft de vrijwilligers, die veel vrije tijd hierin stoppen, niets dan lof.
Omdat hetgeen dat je wordt uitgereikt gratis is, durven de meeste mensen geen commentaar te leveren. Nu ik enkele maanden gebruik maak van deze faciliteit, wil ik toch wel enkele kanttekeningen plaatsen.

Maar als je op de betreffende locatie, als moeder van drie kinderen, voor het eerst naar binnen moet, het gevoel van bedelaar je bekruipt en je je realiseert, dat je een Havo-, een VWO- en een Sportacademiediploma op zak hebt… merk je, dat je zelfvertrouwen en eigenwaarde verschrompelt en smelt als sneeuw voor de zon.
Lees verder

Vitamine B12-deficiëntie

Vitamines zijn belangrijke bouwstenen voor ons lichaam en het functioneren ervan. Een tekort kan leiden tot veel lichamelijke klachten. Een tekort aan vitamine B12 is bijna altijd een gevolg van de ziekte van Addison-Biermer (klassieke benaming: Pernicieuze Anemie). In de praktijk blijkt dat maar weinig artsen voldoende afweten van vitamines en de opname ervan. Sommige artsen zien dit nog als het ‘alternatieve circuit’ en besteden hier weinig tot geen aandacht aan. Tijd dat (ook de opleiding) hieraan meer aandacht wordt besteed!

Symptomen van vitamine B-12 tekort
Vitamine B-12 is cruciaal voor de productie van rode bloedcellen, de myeline schede rond zenuwcellen en DNA. Vitamine B-12 is ook nodig voor veel andere fysieke functies.
Een tekort aan vitamine B12 kan de volgende symptomen veroorzaken:

  • Vermoeidheid, kortademigheid, zwakte, slaperigheid;
  • Depressie, verwarring, geheugenproblemen, psychische problemen zoals angst en paniek;
  • Concentratie- en geheugenproblemen, afasie;
  • Hoofdpijn, gevoelsstoornissen, krachtsvermindering, tintelingen, brandende of stekende pijn in ledematen, krimpende spieren, spierzwakte, duizeligheid, bloedarmoede;
  • Misselijkheid, buikpijn, verminderde eetlust, darmklachten/diarree/ obstipatie, glossitis;
  • Vitamine B-12 tekort kan leiden tot verhoogde methylmalonzuur en homocysteïne niveaus. Verhoogde homocysteine waarden in het bloed is een bekende risicofactor voor hart en vaatziekten.

Waarden
De standaardwaarden van vitamine B12 liggen tussen 150 en 800 pmol/l (0.150 – 0.800 nmol/l). Dit is een breed gebied. Sommige mensen ervaren geen klachten, maar ervaring leert dat andere mensen bij een waarde van 350 pmol/l al klachten kunnen ervaren. Indien de waarde zich onder de 250 pmol/l bevindt, is verder onderzoek dan ook op zijn plaats om uit te sluiten dat klachten door een vitamine B12 tekort worden veroorzaakt. Naast vitamine B12 is het dan raadzaam om ook de markers methylmalonzuur (MMA) en homocysteine te laten testen. Maar ook zonder afwijkende waarden van deze markers kan er een vitamine B12 tekort aanwezig zijn.

Parate kennis
Veel artsen weten weinig van vitamines en de werking ervan, zelfs specialisten. Dit geven ze ook ruiterlijk toe. Wordt het niet eens tijd, dat hier tijdens de studie meer aandacht aan wordt besteed? Dit zal ten eerste prettiger zijn voor de patiënt, want het wordt geen eindeloze weg naar de uiteindelijke genezing en het scheelt enorm veel aan onderzoeken en dus kosten. Het voorkomt ook misdiagnoses/dwalingen en bijvoorbeeld het voorschrijven van medicijnen (bijv. antidepressiva) en therapieën die achteraf misschien helemaal niet nodig waren geweest. Een juiste diagnose voorkomt dus veel persoonlijk leed voor de patiënt en betrokkenen.

SOLK
Vaak krijgen mensen met een vitamine B12 tekort meerdere misdiagnoses voordat de werkelijke diagnose wordt gesteld. Meest gehoorde misdiagnoses zijn fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en ziekte van Lyme. Vaak krijgen zij uiteindelijk het etiketje SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) met bijbehorende therapieën, terwijl er wel degelijk een verklaring voor de klachten kan zijn. Het testen van vitamine B12, voorafgaand aan deze therapieën zou daarom beter zijn. Voor veel patiënten bij wie bovenstaande ziektebeelden echt is aangetoond, kan vitamine B12 bovendien verlichting geven.

Toediening
Als iemand regelmatig dierlijke producten inneemt en toch een vitamine B12 tekort heeft, is dit waarschijnlijk veroorzaakt door een opnamestoornis: de vitamine B12 wordt niet opgenomen via het maagdarmkanaal. Tabletten zijn dan niet toereikend, want deze gaan via dezelfde weg. Injecties met de stof hydrocoxobalamine zijn in dat geval dus noodzakelijk, omdat die via de bloedbaan gaan. Enkele onderzoeken geven aan dat tabletten net zo effectief zijn als injecties, maar deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij veganisten of een zeer kleine onderzoeksgroep. Er is daarbij vaak enkel gekeken naar bloedwaarden en niet naar klachten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de bloedwaarden eerder herstellen dan de klachten en een behandeling op geleide van de klachten dus de voorkeur heeft.

Zie voor verdere informatie

  • https://b12-institute.nl/
  • https://stichtingb12tekort.nl/
  • https://home.kpn.nl/hindrikdejong/
  • https://www.facebook.com/groups/807408932663995/ (besloten groep)

Verschrijvingen en de nota

door: Koos Dirkse

In de media wordt gelijk alles op fraude gegooid. Dit zou ik niet direct willen beweren. De fout ligt in het systeem dat is ontwikkeld. Hierdoor wordt fraude mogelijk en eenvoudig. Daarbij faalt ook het controlemechanisme. Zogenaamde ‘verschrijvingen’ hebben altijd al plaatsgevonden, ook in het oude declaratiesysteem.

De specialist hanteert een medisch dossier (decursus) al dan niet elektronisch. Bij de declaratie (DOT) wordt ook een diagnose gebruikt. Deze wordt niet gematcht met de decursus. In het medisch dossier vind je dus twee diagnoses: één voor de medisch inhoudelijke diagnose (de diagnose waarvoor de patiënt wordt behandeld) en een financiële diagnose (de diagnose die in combinatie met de activiteiten leidt tot een prestatiecode die wordt vergoed).
Lees verder

Monitor zorggerelateerde schade 2011/2012

door: Koos Dirkse

Op 18 november 2013 publiceerde het Nivel de langverwachte “Monitor Zorggerelateerde schade 2011/2012”, een coproductie van NIVEL en EMGO+ Instituut VUmc. Het doel van de Monitor Zorggerelateerde Schade is het in de tijd volgen van ontwikkelingen in patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 4.000 dossiers, waarvan 2.000 dossiers van overleden patiënten en 2.000 dossiers van uit het ziekenhuis ontslagen patiënten. De medische dossiers zijn afkomstig uit 20 ziekenhuizen: 4 UMC’s, 8 topklinische ziekenhuizen en 8 algemene ziekenhuizen.

Naar aanleiding van de resultaten uit de eerste meting (2004) is de monitor Zorggerelateerde schade opgezet en is het landelijk Veiligheidsprogramma “Voorkom schade, werk veilig” (VMS) begin 2008 van startgegaan. Het doel daarvan was de potentieel vermijdbare schade in vijf jaar met 50% te verminderen.
Lees verder

Zo kan het ook

door: Koos Dirkse

Naast het meestal negatieve nieuws over de gezondheidszorg, in Nederland zijn er toch ook nog lichtpuntjes.
En daarvoor gaan we over de grens.
Twee positieve berichten wekten deze week onze belangstelling.

Eerst was daar het bericht dat een orthopeed in het Universitair Ziekenhuis in Leuven een gewrichtsband in de knie had gevonden. Een band die over het hoofd is gezien en de oorzaak is van het doorzakken van de knie.
Lees verder

Digital Medical Coder komt eraan

De eenmalige registratie, direct aan de bron door de medisch specialist en eventueel met hulp van een medisch codeur, staat in het middelpunt van de belangstelling. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) heeft hieraan deze zomer een brochure gewijd.

In het onderhandelaarresultaat ministerie VWS – medisch specialistische zorg (ziekenhuizen) 2014-2017 is er een paragraaf over opgenomen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verplicht de ziekenhuizen de ICD10 code op de nota te vermelden vanaf 1 januari 2015. Die eenmalige registratie gebeurt met internationale referentie terminologieën voor diagnosen en verrichtingen.

Als specialist in de medische terminologie met een decennia lange ervaring met het ontwerp en de bouw en het beheer van medische referentiesystemen heb ik besloten, een digitale codeerhulp, de Digital Medical Coder, voor de diagnosethesaurus te ontwerpen en te bouwen. Met de Digital Medical Coder heeft de medisch specialist en de medisch codeur de voorkeurstem en de ICD10 code met omschrijving in één vingerklik op het scherm. En zo gewenst, komen daarbij de preferred term (en ID) van de Snomed en de DBC-diagnosecode.
Waarom de Digital Medical Coder? Om zijn eenvoud. Een eenvoudige, heldere interface. Geen extra licenties nodig, omdat u zelf de basistabellen in de applicatie laadt. Basistabellen die u al beschikbaar heeft.

En een eerlijke prijsstelling….