Ongecontracteerde zorg fysiotherapie

Echt belachelijk: als patiënten hun verzekeraar bellen met de vraag wat de verzekeraar vergoedt als ze naar een niet gecontracteerde fysiotherapeut gaan, dan krijgen ze met regelmaat als antwoord: dat ze niets vergoeden van behandeling door niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, daar die geen kwaliteit leveren.

Het is ongehoord, dat zorgverzekeraars verkondigen, dat ‘ongecontracteerd’ inhoudt, dat de fysiotherapeut niet gekwalificeerd/goed genoeg is en daarom niet in aanmerking komt voor een contract.
De verzekeraars vertellen uiteraard niet de werkelijke redenen waarom fysiotherapeuten weigeren de aangeboden contracten te ondertekenen.

  1. Contracten zijn eenzijdig door de verzekeraar opgesteld en nauwelijks onderhandelbaar.
  2. De verzekeraars passen de absurde behandelindex toe. Dat wil zeggen: enerzijds dure polissen met bijvoorbeeld 30 fysiotherapiebehandelingen verkopen en anderzijds de uitvoerders/fysiotherapeuten straffen door bijvoorbeeld het laagste tarief nog maar uit te betalen, als de fysiotherapeut gemiddeld boven de 9 behandelingen per patiënt uitkomt.
  3. De tarieven die de verzekeraars hanteren bij vergoeding van fysiotherapie zijn al meer dan 10 jaar bevroren. Stelt u zich eens voor dat u steeds meer (administratief) werk te verrichten krijgt en uw inkomen blijft al 10 jaar lang hetzelfde, terwijl alles duurder wordt.

En ga zo maar door. Dat dit redenen zijn waarom onder andere contracten niet worden getekend wordt in alle toonaarden verzwegen.

Contractering zorg is ziek

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd; niet langer een systeem waarbij de overheid prijs en aanbod sterk bepaalde, maar een vraaggestuurd systeem, waarin marktpartijen een belangrijke rol krijgen. Verzekeraars worden geacht namens hun verzekerden te onderhandelen met aanbieders over de prijs en kwaliteit van de zorg: contracteren.

Contracteren houdt in dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een contract met elkaar aangaan met daarin precies alle afspraken vermeld omtrent prijs, kwaliteit van de zorg en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n contract?
Een zorgaanbieder biedt het inkomenszekerheid, service aan de klant (die weet van tevoren precies wat er vergoed wordt en wat niet) en kan uit concurrentieoverwegingen voordeel opleveren, omdat de klant een bewuste keuze kan maken uit de verschillende zorgaanbieders en degene kan kiezen met het beste aanbod.
Dit klinkt allemaal heel mooi, maar wat zijn de nadelen?

 • Voor ZZP’ers is het nu (nog) onmogelijk om een contract aan te gaan, omdat de zorgverzekeraar simpelweg hen die gelegenheid niet biedt;
 • Zorgaanbieders hebben niet de mogelijkheid hun eigen prijs, kwaliteit en voorwaarden te bepalen. Men levert de grip op de praktijkvoering in;
 • Het onderhandelen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen is een moeizaam en geldverslindend proces door de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraars. Zij stellen niet alleen eisen aan de kosten en kwaliteit van zorg, maar ook aan de organisatie en hebben grote invloed op het beleid. Ze verplichten ziekenhuizen tot extra administratie die voortvloeit uit de contractering;
 • Voor een zorgaanbieder is het een tijdrovende en ingewikkelde klus om uit de vele zorgverzekeraars, die op hun beurt ook nog weer vele contractopties aanbieden, het beste contract te kiezen;
 • Niet-gecontracteerde zorg wordt slechts gedeeltelijk of niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wil men de behandeling vergoed krijgen, dan is de verzekerde verplicht om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. De zorgaanbieder is min of meer ‘loonslaaf’ van de zorgverzekeraar geworden.

Er kleven dus best wat nadelen aan dit systeem, maar het meest verontrustende is toch wel deze:

Zorgverzekeraars bepalen in hoge mate de prijs van een behandeling en nóg belangrijker: de kwaliteit van die behandeling en de plaats waar die behandeling zal moeten plaatsvinden.
Het is niet langer de zorgaanbieder, die op basis van kennis en ervaring de juiste behandelingsmethode kiest voor de klant, maar de zorgverzekeraar, die dat doet vanuit een heel ander uitgangspunt: geld.

Contractering wenselijk? Het antwoord lijkt mij duidelijk…..