Gevolgen vitaminetekort

Gevolgen vitaminetekort

Gevolgen vitaminetekort

Vitamines zijn belangrijke bouwstenen voor ons lichaam en het functioneren hiervan. Dit wordt door veel artsen onderkend. Ook is gebleken, dat het nogal ontbreekt aan kennis. Een tekort kan leiden tot veel lichamelijke klachten. In de praktijk blijkt dat bij veel artsen de kennis over vitamines ontbreekt. Sommige artsen zien dit nog als het ‘alternatieve circuit’ en besteden hier weinig tot geen aandacht aan. Tijd dat de opleiding hieraan meer aandacht besteed!

Klachten

Een patiënte kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Ongeveer 17 jaar geleden is bij haar de ziekte van Graves vastgesteld. Dit is een auto-immuunziekte, waarbij versnelde schildklierwerking optreedt. De laatste jaren verergerden de klachten zich, zoals kaakontstekingen, wondroos, tintelingen, polyneuropathie en duizeligheid.
Alles werd gewijd aan de schildklier, dus deze werd volledig stilgelegd met het medicijn strumazol. Vervolgens werd met medicijnen de juiste waarden voor het schildklierhormoon ingesteld. Het resultaat van deze aanpassingen ondervond ze steeds een tijdsbestek van circa zes weken, de periode die het medicijn nodig had om volledig te werken. Stabilisatie ging moeizaam. Ook andere medicijnen die zij gebruikte werkten maar ten dele. Het leek of het lichaam de medicijnen niet goed opnam (malabsorptie).

Verwijzingen

Voor de duizelingen werd ze doorverwezen naar een KNO arts, die zowel een MRI als een CT-scan liet uitvoeren. Er werd niets afwijkends geconstateerd. Er volgde een doorverwijzing naar een neurofysioloog ivm met tintelingen en de fysiologische tremoren. Ook hier waren geen afwijkingen.
Een dermatoloog heeft de wondroos aan beide onderbenen behandeld. Ze kreeg hierna te horen, dat ze haar leven lang (ze is 44) steunkousen moet gaan dragen.
De endocrinoloog heeft vervolgens een uitgebreide bloedtest laten uitvoeren. Uitslag: schrijnend tekort aan vitamine D en vitamine B12 en daarnaast een tekort aan foliumzuur (vitamine B11). De vitamine D moest direct worden aangevuld met 50.000 eenheden per maand (later per veertien dagen). En wat bleek, de patiënte knapte op. Ze kreeg vervolgens iedere twee maanden injecties met vitamine B12 en begon met het slikken van foliumzuur. De genezing werd langzaam een feit.

Vitamine B12

Vitamine B12 is een zeer belangrijk bestanddeel voor het functioneren van het lichaam. Een tekort hieraan veroorzaakt veel klachten en dit tekort is bijna altijd een gevolg van de ziekte van Addison-Biemer (klassieke benaming: Pernicieuze Anemie),

Welke klachten kan een tekort van vitamine B12 veroorzaken?

 • Polyneuropathie (gevoelsstoornissen, krachtsvermindering, tintelingen, gevoelloosheid voor pijn, brandende of stekende pijn, krimpende spieren, spierzwakte)
 • Malabsorptie
 • Vermoeidheid
 • Glossitis
 • Psychische problemen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Duizeligheid
 • Slaperigheid
 • Benauwdheid op de borst
 • Fasciculaties/myokymieën
 • Pijn
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal
 • Misselijkheid
 • Darmklachten, diarree/obstipatie
 • Ataxie
 • Gewichtsverlies
 • Afasie
 • Bloedarmoede
 • Problemen met de ogen
 • Gehoorproblemen
 • Hypertone blaas
 • Hoofdpijn/migraine/toevallen
 • Infecties
 • Dementie

Waarden

De standaardwaarden van vitamine B12 liggen tussen 150 en 800 pmol/l (0.150 – 0.800 nmol/l). Dit is een breed gebied. Een patiënt kan ‘normaal’ op 650 zitten maar zakt af naar 400. Hij/zij bevindt zich dan nog in het veilige gebied, maar kan wel klachten hebben. Indien de waarde zich onder de 350 pmol/l bevindt, is verder onderzoek op zijn plaats.

Parate kennis

Veel artsen weten weinig van vitamines en de werking ervan, zelfs specialisten schieten tekort hierin. Dit geven ze ook ruiterlijk toe. Wordt het niet eens tijd, dat hier tijdens de studie meer aandacht aan wordt besteed? Dit zal ten eerste prettiger zijn voor de patiënt, want het wordt geen eindeloze weg naar de uiteindelijke genezing en het scheelt enorm veel aan onderzoeken en dus kosten.

Please follow and like us:
Reageren is niet mogelijk.