Het verkeersbeleid in Leiden

De gemeente Leiden doet veel aan ontsluiting van het verkeer vanuit de binnenstad. Zo zijn er de laatste jaren rondwegen aangelegd, wegen verbreed en viaducten gebouwd. Er zijn snellere verbindingen gemaakt met omliggende steden en vele busbanen ontstaan.

De provinciale weg N11
Enkele jaren geleden is er een 2x tweebaans weg aangelegd tussen Leiden en de A12 bij Bodegraven. Een snelle verbinding waar je 100 km/uur mag rijden en er zijn zelden files. Benadert men de grens van Leiden, dan houdt de weg min of meer op en eindigt in een T-splitsing. Je hebt de keus om rechtsaf te gaan, de Willem van der Madeweg op, langs de nieuwe woonwijk Roomburgh, om uiteindelijk uit te komen op de Hoge Rijndijk, waar je direct vastloopt in het verkeer. Om het maar niet te hebben over de bewoners, die gek worden van dit drukke verkeer.
Gaat men bij de T-splitsing links af, dan is de ellende helemaal niet meer te overzien. Met een slakkengang bereikt men na lange tijd de afslag bij de Vrouwenweg om nog langzamer door te rijden naar de grens van Leiden bij het Lammenschansplein.
Waarom heeft men die N11 niet doorgetrokken (langs de spoorlijn) met een (gedeeltelijke) tunnelbak, onder de Nieuwe Vaart door tot aan de rondweg Lammenschansweg. Het nieuwe ROC moest nog gebouwd worden en had over die tunnelbak heen gebouwd kunnen worden.

Willem van der Madeweg
Deze weg loopt parallel aan de A4 en grenst aan de andere kant aan de nieuwe wijk Roomburg. Om het verkeerslawaai van de A4 te reduceren zijn er enorme schermen geplaatst, geen fraaie oplossing. Deze plaats langs de A4 had zich uitstekend geleend voor kantoren en detailhandel. Eenvoudig bereikbaar, zowel vanuit leiden, de A4 en de N11.
Had men hier goedgeïsoleerde laagbouw met de hoogte van de huidige schermen gepleegd, dan was de geluidsoverlast verdwenen, er was meer industrieterrein bijgekomen en het aanzicht veel fraaier geweest.

Willem de Zwijgerlaan
De Willem de Zwijgerlaan, een rondweg om Leiden, is enorm verbeterd. Tweemaal tweebaans breed en een goede aansluiting op de Schipholweg. Op deze route zijn twee enorme viaducten aangelegd. Ik vraag me alleen af waarom? Kom je vanaf de Kooilaan dan bereik je het eerste viaduct, een enorme betonnen wand, circa drie meter boven het wegdek uit stekend. Ik zou me geen enkele voorstelling kunnen maken hoe je in de toekomst hier overheen zou kunnen. Er is geen meter ruimte voor een oprit! (optie: aanleg kabelbaan?) Had men het geheel enkele meters meer laten zakken, dan had het kunnen dienen waarvoor een viaduct normaliter dient: kruislinkse verbinding van verkeer zonder hinder.
Het tweede viaduct bij de Gooimeerlaan is hetzelfde verhaal, hoewel daar meer ruimte is voor op- en afritten. Het is een prachtig ontwerp, maar helaas tussen twee kruisingen (Marnixstraat en Gooimeerlaan) gebouwd. Kom je van welke kant dan ook uit één van de viaducten, dan sta je gelijk voor een verkeerslicht.

Ontsluiting Merenwijk Gooimeerlaan
De Merenwijk heeft twee toegangswegen: de IJsselmeerlaan en de Gooimeerlaan. Deze laatste is gelegen naast de inmiddels afgebroken Groenoordhal. Enige tijd geleden is de weg zijdelings verplaatst vanwege de bouw van de moskee en de aanleg van de tunnel. Aan weerszijden van deze weg wordt de nieuwe woonwijk Groenoord verwezenlijkt. En hier ligt nu mijn vraag.
De Schipholweg verbindt de Willem de Zwijgerlaan via de Plesmanlaan met de A44 en de Talmaweg naar Katwijk. De aansluiting van de Schipholweg op de Willem de Zwijgerlaan verloopt via een T-splitsing. Door een brug over de Haarlemmertrekvaart te bouwen, in het verlengde van de Schipholweg, had men een prachtige verbinding kunnen maken met de Merenwijk. Langs het spoor en het rioolgemaal en tussen de nieuwe wijk Groenoord en het Industrieterrein door. Het is braakliggend terrein en bovendien een directe aansluiting op het industrieterrein, waar een hoop verkeer naar toe moet.
En de Gooimeerlaan? Op die plek hadden enorm veel nieuwe woningen kunnen worden gebouwd en behoefden de twee nieuwe wijken, die nu gebouwd worden, niet gesplitst te worden door de huidige weg. En het scheelde ook een hoop verkeerslichten op de vernieuwde Willem de Zwijgerlaan…….

Inderdaad, om de slogan van de gemeente zelf maar te citeren: “Niets is zoals Leiden…….”.

Please follow and like us: