Hoe durft men?

Vele bestuurders en leidinggevenden, die werken in organisaties, die voor een groot deel door de belastingbetalers op de been worden gehouden, misbruiken hun macht om hun zakken te vullen met topsalarissen, bonussen en ontslagpremies. Te denken valt hierbij aan banken, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstellingen (zowel nationaal als internationaal).

Balkenendenorm
Deze acties vallen mijns inziens onder machtsmisbruik, corruptie en pure diefstal. Als er dan gevraagd wordt om het jaarsalaris van ziekenhuisbestuurders te reduceren tot een ministersalaris van 15.000 euro per maand, wordt er felle tegenstand geboden, want voor dat geld krijg je geen goede bestuurders! Of men die nu wel heeft!

Ziekenhuizen
Als men bekijkt wat er nu binnen de ziekenhuiswereld gebeurt: een groot deel van de ziekenhuizen staan op omvallen. Ze gaan failliet, worden gesloten, moeten fuseren of worden overgenomen door een commercieel bedrijf. Ook bij deze organisaties loopt het vaak slecht af, omdat er teveel geld uit de organisatie wordt genomen! De overheid laat dit zoals het is. Enige controle op de financiën blijft vaak uit. Onderdelen van het ziekenhuis worden soms overgenomen door andere ziekenhuizen of het gehele ziekenhuis wordt opgeheven. Hierdoor worden patiënten en zorgverleners de dupe. De laatste zijn vaak tot het uiterste gegaan om de zaak te redden, terwijl het management het laat afweten. Voor hen geen probleem, zij gaan verder bij een andere organisatie.

Banken
Banken, hetzelfde verhaal. Zalm, die enige tijd geleden zijn salaris wilde verhogen met 20%, omdat hij, zoals hij aangaf, daar recht op heeft! Dit terwijl de overheid met het geld van de belastingbetaler de bank heeft moeten overnemen om deze van de ondergang te redden. Duizenden werknemers zijn door de bank ontslagen.
De voorzitter van de ING-bank vindt dat hij achteruit gaat met zijn honorarium en wil er meer bij. Je praat hier over een bank, die duizenden mensen moest ontslaan en waar de overheid heeft moeten ingrijpen met miljarden euro’s aan belastinggeld! En de man vindt zijn jaarsalaris van 1,6 miljoen euro, ofwel ruim 130.000 euro per maand te weinig! Deze figuren worden door hun netwerk in het zadel geholpen en presteren vaak vele malen minder, dan mensen, die de toegang werden ontzegd. Blijken deze zogenaamde ‘bestuurders’ niet te voldoen, dan gaan ze met een flinke bonus naar een andere topfunctie!

Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars halen een groot deel van hun omzet uit de (verplichte) basispremie. Zij maken uit wat de verzekerde wel of niet vergoed krijgt en welke ziekenhuizen wel of niet door de patiënt mogen worden bezocht. Als je contracten sluit met ziekenhuizen en jij bepaalt wat die ziekenhuizen mogen rekenen én je bepaalt dan ook nog eens naar welk ziekenhuis een verzekerde mag gaan, dan geldt alleen de marktwerking voor de winst van jouw organisatie, de zorgverzekeraar.
Ook binnen deze door de overheid gesponsorde sector worden honoraria genoten tussen de vier en acht ton per jaar! Komt de verzekeraar niet uit met de door de burger betaalde zorgpremie, dan wordt de premie het jaar daarop gewoon verhoogd. De overheid werkt hier trouw aan mee en zal dit niet veranderen!
Waarom zou een minister dit ook doen. Na een ministersperiode moet men tenslotte toch kunnen doorstromen naar een nieuwe topfunctie, die goed wordt betaald en dat zou een zorgverzekeraar kunnen zijn. Het beste is dan ook om de zorgverzekeraars te vriend te houden! Als je beleid hierop wordt afgestemd, valt dit dan wel of niet onder eigen belang cq corruptie?

Vriendjespolitiek
Een VVD-senator, die bij een van zijn toezichthoudende functies volledig heeft gefaald, moest naast het neerleggen van zijn functie ook de Eerste Kamer verlaten. De ‘gewone’ man kan dan naar het UWV, krijgt mogelijke een rechtszaak aan zijn broek en kan, in het uiterste geval, zijn huis verkopen. Nee, de ex-senator kreeg een nieuwe functie toebedeeld: een tijdelijk burgemeesterschap! Terwijl een ‘gewone’ baan voor een welwillende werkeloze onbereikbaar blijft!

Werkelijkheid
Men is de relatie met de werkelijkheid volledig kwijt! In mijn beleving is dit puur crimineel gedrag. Ik vraag me ook sterk af wat erger is: iemand die een diefstal pleegt om te kunnen overleven of dit soort figuren, die op illegale wijze hun zakken vullen met geld van de burgers.
Bestuurders van grote organisaties, gesponsord door de overheid met belastinggeld van de burger, die een matig tot slecht beleid voeren en vinden dat ze recht hebben op topsalarissen, zijn het gevoel met de werkelijkheid volledig verloren. Schaamteloos!

De burger
En de burger, die min of meer het slachtoffer is van deze mistoestanden? Ach, het schijnt wel mee te vallen, die maken zich niet zo druk. Bij de volgende verkiezingen wordt er weer blindelings op partijen gestemd, die deze mistoestanden met een lach onder het tapijt vegen of dit zelfs stimuleren! Nadat de nieuwe regering dan is aangetreden, heeft men weer stof om op van alles te mopperen!

Please follow and like us:
error