Het denkpatroon van het zorgmanagement

door: Koos Dirkse

Na een moeilijk en zorgzaam leven is in 2004 op 78 jarige leeftijd mijn moeder overleden. Een bijzonder geliefde vrouw, die het liefst het leed van de gehele wereld op haar schouders had willen dragen. Een half jaar daarvoor was ze vanwege een vorm van dementie opgenomen in een verpleeghuis. De gang van zaken binnen de afdelingen hiervan stonden mij geheel niet aan. Het geeft precies de gedachtegang weer van managers, die geen enkel benul hebben van hoe het er op de werkvloer aan toe gaat…… Lees verder