Nederland gaat ten onder aan bureaucratie

Na het overlijden van mijn vader, begin vorig jaar, werd zijn bankrekening overgezet naar ‘De Erven van’, waarbij mijn zus namens ons de zeggenschap kreeg over de rekening. Mijn vader had begin jaren 50 een girorekening geopend met een zeer eenvoudig vijfcijferig nummer. Ik wilde dit nummer graag op mijn naam hebben, zodat dit niet verloren zou gaan. ‘De Ervan’ stemden hiermee in.

Nadat alle zaken zouden zijn afgehandeld, kon de rekening worden overgeschreven. Dit zou vandaag plaatsvinden. Mijn zus had speciaal deze ochtend vrij genomen en ik heb me ook voor een paar uur aan mijn werkzaamheden onttrokken.
Bij de bank werden wij direct (vriendelijk) geholpen door een deskundige. Wij pakten onze legitimatiebewijzen en mijn zus vulde de informatie aan met het laatste afschrift van de rekening. Wij gaven aan op welke naam de rekening moest komen te staan. – Ik heb overigens bij de ING meerdere (zakelijke) rekeningen, dus mijn naam was bekend -.
Na onze vraag kregen we al snel het antwoord, dat dit niet zomaar kan. De fasen waarin de overschrijving moet plaatsvinden is wettelijk geregeld. Na enige uitleg van onze kant, heeft de employé contact opgenomen met de afdeling ‘Nabestaanden’ in Leeuwarden. Tijdens het telefoongesprek hoorde wij hem tegen zijn collega zeggen: Ik probeer het hier wel uit te leggen!

Hoe gaat zo een overschrijving in zijn werk?
Leeuwarden zal aan mijn zus formulieren toesturen, waarin zij een aanvraag kan indienen om de ‘Ervenrekening’ alleen op haar naam te laten zetten. Zij krijgt dan alle faciliteiten, waaronder een pasje. Is dit geregeld, dan moeten wij persoonlijk bij een INGbank langs gaan om mijn naam bij de rekening te laten plaatsen. Het wordt dan een en/of rekening. Hierdoor krijgen wij beiden alle faciliteiten en ieder een pasje.
Als dit is geregeld moeten wij samen bij een INGbank langs om haar naam van de rekening te laten verwijderen, waardoor alle faciliteiten (incl. nieuw pasje) alleen op mijn naam komen te staan.
Omdat de rekening dan nog steeds op het adres van mijn zus staat, moet ik tenslotte een verzoek indienen voor adreswijziging. De overschrijving zal nog enige tijd vergen en voor mijn zus nog wat vrije uren gaan kosten. Het is jammer dat mijn zus voor deze uitleg een vrije ochtend heeft moeten nemen.

Opzegging oude rekening
Voordat wij zouden vertrekken had ik nog een korte vraag aan de bankbediende. Ik heb nogal wat rekeningen en er is er één bij, die ik nog nooit heb gebruikt. Er waren geen andere rekeningen of een krediet aan de rekening gekoppeld en ik bezit ook geen pasje. Ik wilde deze rekening graag opzeggen.
Dit kon niet. Ik moest eerst zorgen voor een saldo van minimaal 10 euro op de rekening. Toen ik vroeg, waarom dit was kreeg ik het volgende antwoord: Dit is voor het geval, dat er nog (automatische) afschrijvingen zouden gaan plaatsvinden. Ik zei dat de rekening nog nooit was gebruikt. Het mocht niet baten. Dit waren de regels.

Beduusd verlieten wij het luxe kantoor en gingen maar weer over tot een zinnige orde van de dag.

Please follow and like us: