Biovirus.eu

caudovirales

 

 
 
home overzicht indeling orden beschrijving humaan
 
virus geslacht familie sub-familie
       
Acinetobacter phage 133 Niet geplaatst Myoviridae Tevenvirinae
Actinomyces phage Av-1 Niet geplaatst Podoviridae Picovirinae
Aeromonas phage 25 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Aeromonas phage 31 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Aeromonas phage 43 P1-like viruses Myoviridae  
Aeromonas phage 44RR2.8t T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Aeromonas phage 65 Niet geplaatst Myoviridae Tevenvirinae
Aeromonas phage Aeh1 Niet geplaatst Myoviridae Tevenvirinae
Aeromonas phage phiO18P Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Bacillus phage B103 Phi29-like viruses Podoviridae Picovirinae
Bacillus phage G Niet geplaatst Myoviridae  
Bacillus phage GA-1 Phi29-like viruses Podoviridae Picovirinae
Bacillus phage PBS1 Niet geplaatst Myoviridae  
Bacillus phage phi29 Phi29-like viruses Podoviridae Picovirinae
Bacillus phage SPbeta SPbeta-like viruses Siphoviridae  
Bacillus phage SPO1 SPO1-like viruses Myoviridae Spounavirinae
Bordetella phage BPP-1 BPP-1-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Burkholderia phage Bcep1 Bcep781likevirus Myoviridae  
Burkholderia phage Bcep43 Bcep781likevirus Myoviridae  
Burkholderia phage Bcep781 Bcep781likevirus Myoviridae  
Burkholderia phage BcepC6B BPP-1-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Burkholderia phage BcepF1 PB1likevirus Myoviridae  
Burkholderia phage BcepMu Bcepmulikevirus Myoviridae  
Burkholderia phage BcepNY3 Bcep781likevirus Myoviridae  
Burkholderia phage phi52237 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Burkholderia phage phiE12-2 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Burkholderia phage phiE202 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Burkholderia phage phiE255 Bcepmulikevirus Myoviridae  
Clostridium phage phiC2 PhiCD119likevirus Myoviridae  
Clostridium phage phiCD119 PhiCD119likevirus Myoviridae  
Clostridium phage phiCD27 PhiCD119likevirus Myoviridae  
Endosymbiont phage APSE-1 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Enterobacteria phage 186 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Enterobacteria phage HK022 Lambda-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage HK97 Lambda-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage K1-5 SP6-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Enterobacteria phage K1E SP6-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Enterobacteria phage K5 SP6-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Enterobacteria phage lambda Lambda-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage Mu Mu-like viruses Myoviridae  
Enterobacteria phage N15 N15-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage P1 P1-like viruses Myoviridae  
Enterobacteria phage P2 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Enterobacteria phage P22 P22-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Enterobacteria phage Phieco32 Phieco32-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Enterobacteria phage PsP3 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Enterobacteria phage SP6 SP6-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Enterobacteria phage SV14 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Enterobacteria phage T1 T1-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage T4 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Enterobacteria phage T5 T5-like viruses Siphoviridae  
Enterobacteria phage T7 T7-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Enterobacteria phage Wphi P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Enterococcus phage phiEC24C Niet geplaatst Myoviridae Spounavirinae
Erwinia amylovora phage Era103 SP6-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Erwinia phage phiEa21-4 FelixO1likevirus Myoviridae  
Escherichia phage JS98 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage N4 N4-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage phi1 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage PhiV10 Epsilon15-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB14 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB16 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB32 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB43 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB49 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage RB69 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Escherichia phage wV8 FelixO1likevirus Myoviridae  
Haemophilus phage HP1 Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Haemophilus phage HP2 Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Halobacterium phage phiH PhiH-like viruses Myoviridae  
Halomonas phage phiHAP-1 Hap1likevirus Myoviridae  
Kluyvera phage Kvp1 T7-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Kurthia phage 6 Phi29-like viruses Podoviridae Picovirinae
Lactobacillus phage LP65 Niet geplaatst Myoviridae Spounavirinae
Lactococcus phage bIL67 c2-like viruses Siphoviridae  
Lactococcus phage c2 c2-like viruses Siphoviridae  
Lactococcus phage KSY1 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Listeria phage A511 Twortlikevirus Myoviridae Spounavirinae
Listeria phage P100 Twortlikevirus Myoviridae Spounavirinae
Mannheimia phage phiMhaA1-PHL101 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Methanobacterium phage psiM1 PsiM1-like viruses Siphoviridae  
Microcystis aeruginosa phage Ma-LMM01 Niet geplaatst Myoviridae  
Mycobacterium phage D29 L5-like viruses Siphoviridae  
Mycobacterium phage I3 I3-like viruses Myoviridae  
Mycobacterium phage L5 L5-like viruses Siphoviridae  
Mycoplasma phage P1 Niet geplaatst Podoviridae Picovirinae
Pasteurella phage F108 Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Phormidium phage Pf-WMP3 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Phormidium phage Pf-WMP4 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Prochlorococcus phage P-SSP7 Niet geplaatst Podoviridae Autographivirinae
Pseudomonad phage gh-1 T7-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Pseudomonas phage 119X Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Pseudomonas phage 14-1 PB1likevirus Myoviridae  
Pseudomonas phage 42 T4-like viruses Myoviridae Tevenvirinae
Pseudomonas phage EL PhiKZ-like viruses Myoviridae  
Pseudomonas phage F116 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Pseudomonas phage F8 PB1likevirus Myoviridae  
Pseudomonas phage LBL3 PB1likevirus Myoviridae  
Pseudomonas phage Lin68 PhiKZ-like viruses Myoviridae  
Pseudomonas phage LKA1 PhiKMV-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Pseudomonas phage LMA2 PB1likevirus Myoviridae  
Pseudomonas phage LUZ24 LUZ24-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Pseudomonas phage PaP3 LUZ24-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Pseudomonas phage PB1 PB1likevirus Myoviridae  
Pseudomonas phage phiCTX P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Pseudomonas phage phiKMV PhiKMV-like viruses Podoviridae Autographivirinae
Pseudomonas phage phiKZ PhiKZ-like viruses Myoviridae  
Pseudomonas phage SN PB1likevirus Myoviridae  
Ralstonia phage RSA1 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Roseobacter phage SIO1 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Salmonella Fels-2 P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Salmonella phage epsilon15 Epsilon15-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Salmonella phage FelixO1 FelixO1likevirus Myoviridae  
Salmonella phage HK620 P22-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Salmonella phage ST64T P22-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Salmonella SopEphi P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
Shigella phage Sf6 P22-like viruses Podoviridae Tevenvirinae
Staphylococcus phage 44AHJD AHJD-like viruses Podoviridae Picovirinae
Staphylococcus phage G1 Twortlikevirus Myoviridae Spounavirinae
Staphylococcus phage K Twortlikevirus Myoviridae Spounavirinae
Staphylococcus phage Twort Twortlikevirus Myoviridae Spounavirinae
Streptococcus phage C1 AHJD-like viruses Podoviridae Picovirinae
Streptococcus phage Cp-1 Niet geplaatst Podoviridae Picovirinae
Streptomyces phage phiC31 PhiC31-like viruses Siphoviridae  
Synechococcus phage P60 Niet geplaatst Podoviridae Autographivirinae
Synechococcus phage syn5 Niet geplaatst Podoviridae Autographivirinae
Vibrio phage 149 (type IV) T5-like viruses Siphoviridae  
Vibrio phage K139 Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Vibrio phage Kappa Hp1likevirus Myoviridae Peduovirinae
Vibrio phage KVP40 Schizot4likevirus Myoviridae Tevenvirinae
Vibrio phage nt-1 Schizot4likevirus Myoviridae Tevenvirinae
Vibrio phage VP882 Hap1likevirus Myoviridae  
Vibrio phage VpV262 Niet geplaatst Podoviridae Tevenvirinae
Xanthomonas phage OP2 Bcep781likevirus Myoviridae  
Yersinia phage L-413C P2-like viruses Myoviridae Peduovirinae
           
zoeken contact wie zijn wij