Biovirus.eu

mononegavirales

 

 
 
home overzicht indeling orden beschrijving humaan
 
virus geslacht familie sub-familie
       
 Adelaide River virus Ephemerovirus Rhabdoviridae  
 Aravan virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Atlantic salmon paramyxovirus Aquaparamyxovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Australian bat lyssavirus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Avian metapneumovirus Metapneumovirus Paramyxoviridae Pneumovirinae
 Avian paramyxovirus 2 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 3 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 4 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 5 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 6 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 7 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 8 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Avian paramyxovirus 9 Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Barley yellow striate mosaic virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Berrimah virus Ephemerovirus Rhabdoviridae  
 Borna disease virus Bornavirus Bornaviridae  
 Bovine ephemeral fever virus Ephemerovirus Rhabdoviridae  
 Bovine parainfluenza virus 3 Respirovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Bovine respiratory syncytial virus Pneumovirus Paramyxoviridae Pneumovirinae
 Broccoli necrotic yellows virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Bundibugyo ebolavirus Ebolavirus Filoviridae  
 Canine distemper virus Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Carajas virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Cetacean morbillivirus Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Chandipura virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Cocal virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Datura yellow vein virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Duvenhage virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Eggplant mottled dwarf virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 European bat lyssavirus 1 Lyssavirus Rhabdoviridae  
 European bat lyssavirus 2 Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Fer-de-Lance paramyxovirus Ferlavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Festuca leaf streak virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Flanders virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Hendra virus Henipavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Hirame rhabdovirus Novirhabdovirus Rhabdoviridae  
 Human metapneumovirus Metapneumovirus Paramyxoviridae Pneumovirinae
 Human parainfluenza virus 1 Respirovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Human parainfluenza virus 2 Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Human parainfluenza virus 3 Respirovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Human parainfluenza virus 4 Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Human respiratory syncytial virus Pneumovirus Paramyxoviridae Pneumovirinae
 Infectious hematopoietic necrosis virus Novirhabdovirus Rhabdoviridae  
 Irkut virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Isfahan virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Khujand virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Lagos bat virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Lettuce necrotic yellows virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Lettuce yellow mottle virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Maize fine streak virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Maize Iranian mosaic virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Maize mosaic virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Mapuera virus Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Maraba virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Marburg marburgvirus Marburgvirus Filoviridae  
 Measles virus (Mazelenvirus) Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Mokola virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Moussa virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Mumps virus Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Murine pneumonia virus Pneumovirus Paramyxoviridae Pneumovirinae
 Newcastle disease virus Avulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Ngaingan virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Nipah virus Henipavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Northern cereal mosaic virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Parainfluenza virus 5 Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Peste-des-petits-ruminants virus Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Phocine distemper virus Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Piry virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Porcine rubulavirus Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Potato yellow dwarf virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Rabies virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Reston ebolavirus Ebolavirus Filoviridae  
 Rice yellow stunt virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Rinderpest virus Morbillivirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Sendai virus Respirovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Shimoni bat virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Sigma virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Simian virus 10 Respirovirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Simian virus 41 Rubulavirus Paramyxoviridae Paramyxovirinae
 Snakehead virus Novirhabdovirus Rhabdoviridae  
 Sonchus virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Sonchus yellow net virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Sowthistle yellow vein virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Spring viraemia of carp virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Strawberry crinkle virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Sudan ebolavirus Ebolavirus Filoviridae  
 Tai Forest ebolavirus Ebolavirus Filoviridae  
 Taro vein chlorosis virus Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Tupaia virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Vesicular stomatitis Alagoas virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Vesicular stomatitis Indiana virus Vesiculovirus Rhabdoviridae  
 Vesicular stomatitis New Jersey virus   Rhabdoviridae  
 Viral hemorrhagic septicemia virus Novirhabdovirus Rhabdoviridae  
 West Caucasian bat virus Lyssavirus Rhabdoviridae  
 Wheat American striate mosaic virus Cytorhabdovirus Rhabdoviridae  
 Wongabel virus Niet geplaatst Rhabdoviridae  
 Zaire ebolavirus Ebolavirus Filoviridae  
           
zoeken contact wie zijn wij