Biovirus.eu

(nog) niet ingedeeld - pag.3

 

 
 
home overzicht indeling orden geslachten humaan

pagina: 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12

virus geslacht familie sub-familie
       
Cassia yellow blotch virus  Bromovirus  Bromoviridae  
Catu virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Cauliflower mosaic virus  Caulimovirus  Caulimoviridae  
Celery mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Ceratitis capitata Yoyo virus  Errantivirus  Metaviridae  
Ceratobium mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Ceratocystis resinifera virus 1  Partitivirus  Partitiviridae  
Cereal yellow dwarf virus-RPS  Polerovirus  Luteoviridae  
Cereal yellow dwarf virus-RPV  Polerovirus  Luteoviridae  
Cestrum yellow leaf curling virus  Soymovirus  Caulimoviridae  
Chaetoceros salsugineum DNA virus 01  Bacilladnavirus  Niet geplaatst  
Chalara elegans RNA Virus 1  Victorivirus  Totiviridae  
Changuinola virus  Orbivirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Chapare virus (Chaparevirus)  Arenavirus  Arenaviridae  
Chayote yellow mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Chelonus altitudinis bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chelonus blackburni bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chelonus inanitus bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chelonus insularis bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chelonus nr. curvimaculatus bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chelonus texanus bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Chenopodium necrosis virus  Necrovirus  Tombusviridae  
Chenuda virus  Orbivirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Chick syncytial virus  Gammaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Chicken anemia virus  Gyrovirus  Circoviridae  
Chicken parvovirus  Parvovirus  Parvoviridae  
Chickpea chlorotic stunt virus  Polerovirus  Luteoviridae  
Chickpea stunt disease associated virus  Niet geplaatst  Luteoviridae  
Chikungunya virus (Chikungunya-virus)  Alphavirus  Togaviridae  
Chilibre virus  Phlebovirus  Bunyaviridae  
Chilli leaf curl virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Chilli ringspot virus  Potyvirus  Potyviridae  
Chilli veinal mottle virus  Potyvirus  Potyviridae  
Chinese artichoke mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Chinese wheat mosaic virus  Furovirus  Virgaviridae  
Chinese yam necrotic mosaic virus  Macluravirus  Potyviridae  
Chino del tomate virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Chipapillomavirus 1  Chipapillomavirus  Papillomaviridae  
Chipapillomavirus 2  Chipapillomavirus  Papillomaviridae  
Chironomus attenuatus entomopoxvirus  Gammaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Chironomus luridus entomopoxvirus  Gammaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Chironomus plumosus entomopoxvirus  Gammaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Chlamydia phage 1  Chlamydiamicrovirus  Microviridae Gokushovirinae
Chlamydia phage 2  Chlamydiamicrovirus  Microviridae Gokushovirinae
Chlamydia pneumoniae phage CPAR39  Chlamydiamicrovirus  Microviridae Gokushovirinae
Chloris striate mosaic virus  Mastrevirus  Geminiviridae  
Chobar Gorge virus  Orbivirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Choristoneura biennis entomopoxvirus 'L'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Choristoneura conflicta entomopoxvirus 'L'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Choristoneura diversuma entomopoxvirus 'L'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus  Alphabaculovirus  Baculoviridae  
Choristoneura fumiferana entomopoxvirus 'L'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Choristoneura fumiferana granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus  Alphabaculovirus  Baculoviridae  
Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus  Alphabaculovirus  Baculoviridae  
Chorizagrotis auxiliars entomopoxvirus 'L'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Chrysanthemum chlorotic mottle viroid  Pelamoviroid  Avsunviroidae  
Chrysanthemum stunt viroid  Pospiviroid  Pospiviroidae  
Chrysochromulina brevifilum virus PW1  Prymnesiovirus  Phycodnaviridae  
Citrus bark cracking viroid  Cocadviroid  Pospiviroidae  
Citrus bent leaf viroid  Apscaviroid  Pospiviroidae  
Citrus dwarfing viroid  Apscaviroid  Pospiviroidae  
Citrus exocortis viroid  Pospiviroid  Pospiviroidae  
Citrus leaf rugose virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Citrus leprosis virus C  Cilevirus  Niet geplaatst  
Citrus psorosis virus  Ophiovirus  Ophioviridae  
Citrus tristeza virus  Closterovirus  Closteroviridae  
Citrus variegation virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Citrus viroid V  Apscaviroid  Pospiviroidae  
Citrus viroid VI  Apscaviroid  Pospiviroidae  
Citrus yellow mosaic virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Cladosporium fulvum T-1 virus  Metavirus  Metaviridae  
Classical swine fever virus (zie: Varkenspest)  Pestivirus  Flaviviridae  
Clerodendron golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Clitoria virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Clover yellow vein virus  Potyvirus  Potyviridae  
Cocksfoot mild mosaic virus  Panicovirus  Tombusviridae  
Cocksfoot mottle virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Cocksfoot streak virus  Potyvirus  Potyviridae  
Coconut cadang-cadang viroid  Cocadviroid  Pospiviroidae  
Coconut foliar decay virus  Niet geplaatst  Nanoviridae  
Coconut tinangaja viroid  Cocadviroid  Pospiviroidae  
Coleus blumei viroid 1  Coleviroid  Pospiviroidae  
Coleus blumei viroid 2  Coleviroid  Pospiviroidae  
Coleus blumei viroid 3  Coleviroid  Pospiviroidae  
Colombian datura virus  Potyvirus  Potyviridae  
Colorado tick fever virus  Coltivirus  Reoviridae Spinareovirinae
Columnea latent viroid  Pospiviroid  Pospiviroidae  
Commelina mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Commelina yellow mottle virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Coniothyrium minitans RNA virus  Victorivirus  Totiviridae  
Corchorus golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Corchorus yellow spot virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Corchorus yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Corriparta virus  Orbivirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Cotesia congregata bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia flavipes bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia glomerata bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia hyphantriae bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia kariyai bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia marginiventris bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia melanoscela bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia rubecula bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotesia schaeferi bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Cotton leaf crumple virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cotton leaf curl Alabad virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cotton leaf curl Bangalore virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cotton leaf curl Gezira virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cotton leaf curl Kokhran virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cotton leaf curl Multan virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cowbone Ridge virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Cowpea aphid-borne mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Cowpea chlorotic mottle virus  Bromovirus  Bromoviridae  
Cowpea golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cowpea green vein banding virus  Potyvirus  Potyviridae  
Cowpea mottle virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Cowpox virus  Orthopoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus  Nairovirus  Bunyaviridae  
Croton yellow vein mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cryphonectria hypovirus 1  Hypovirus  Hypoviridae  
Cryphonectria hypovirus 2  Hypovirus  Hypoviridae  
Cryphonectria hypovirus 3  Hypovirus  Hypoviridae  
Cryphonectria hypovirus 4  Hypovirus  Hypoviridae  
Cryphonectria mitovirus 1  Mitovirus  Narnaviridae  
Cryptophlebia leucotreta granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Cryptosporidium parvum virus 1  Cryspovirus  Partitiviridae  
Cucumber Bulgarian virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Cucumber fruit mottle mosaic virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
Cucumber green mottle mosaic virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
Cucumber leaf spot virus  Aureusvirus  Tombusviridae  
Cucumber mosaic virus  Cucumovirus  Bromoviridae  
Cucumber necrosis virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Cucumber soil-borne virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Cucumber vein yellowing virus  Ipomovirus  Potyviridae  
Cucurbit aphid-borne yellows virus  Polerovirus  Luteoviridae  
Cucurbit leaf crumple virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Cucurbit yellow stunting disorder virus  Crinivirus  Closteroviridae  
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus  Deltabaculovirus  Baculoviridae  
Cupixi virus  Arenavirus  Arenaviridae  
Cydia pomonella granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Cymbidium ringspot virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Cypovirus 1  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 10  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 11  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 12  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 13  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 14  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 15  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 16  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 2  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 3  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 4  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 5  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 6  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 7  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 8  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypovirus 9  Cypovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Cypripedium virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Dahlia mosaic virus  Caulimovirus  Caulimoviridae  
Dakar bat virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Daphne mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Darna trima virus Betatetravirus Alphatetraviridae  
Dasheen mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Dasychira pudibunda virus Betatetravirus Alphatetraviridae  
Datura shoestring virus  Potyvirus  Potyviridae  
Deltapapillomavirus 1  Deltapapillomavirus  Papillomaviridae  
Deltapapillomavirus 2  Deltapapillomavirus  Papillomaviridae  
Deltapapillomavirus 3  Deltapapillomavirus  Papillomaviridae  
Deltapapillomavirus 4  Deltapapillomavirus  Papillomaviridae  
Deltapapillomavirus 5  Deltapapillomavirus  Papillomaviridae  
 
zoeken contact wie zijn wij