Biovirus.eu

(nog) niet ingedeeld - pag.8

 

home overzicht indeling orden geslachten humaan

pagina: 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12

virus geslacht familie sub-familie
       
Paramecium bursaria Chlorella virus 1  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus A1  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus AL1A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus AL2A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus BJ2C  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus CA4A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus CA4B  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus IL3A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus NC1A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus NE8A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus SC1A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus XY6E  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus XZ3A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus XZ4A  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paramecium bursaria Chlorella virus XZ4C  Chlorovirus  Phycodnaviridae  
Paraná virus  Arenavirus  Arenaviridae  
Parapoxvirus of red deer in New Zealand  Parapoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Pariacoto virus  Alphanodavirus  Nodaviridae  
Parietaria mottle virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Parsnip mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Passiflora chlorosis virus  Potyvirus  Potyviridae  
Passion fruit woodiness virus  Potyvirus  Potyviridae  
Patois virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Pea early-browning virus  Tobravirus  Virgaviridae  
Pea enation mosaic virus-1  Enamovirus  Luteoviridae  
Pea enation mosaic virus-2  Umbravirus  Niet geplaatst  
Pea necrotic yellow dwarf virus  Nanovirus  Nanoviridae  
Pea seed-borne mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pea stem necrosis virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Peach latent mosaic viroid  Pelamoviroid  Avsunviroidae  
Peanut chlorotic streak virus  Soymovirus  Caulimoviridae  
Peanut clump virus  Pecluvirus  Virgaviridae  
Peanut mottle virus  Potyvirus  Potyviridae  
Peanut stunt virus  Cucumovirus  Bromoviridae  
Pear blister canker viroid  Apscaviroid  Pospiviroidae  
Pedilenthus leaf curl virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pelargonium flower break virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Pelargonium leaf curl virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Pelargonium line pattern virus  Niet geplaatst  Tombusviridae  
Pelargonium necrotic spot virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Pelargonium zonate spot virus  Anulavirus  Bromoviridae  
Penicillium brevicompactum virus  Chrysovirus  Chrysoviridae  
Penicillium chrysogenum virus  Chrysovirus  Chrysoviridae  
Penicillium cyaneo-fulvum virus  Chrysovirus  Chrysoviridae  
Penicillium stoloniferum virus F  Partitivirus  Partitiviridae  
Penicillium stoloniferum virus S  Partitivirus  Partitiviridae  
Pennisetum mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pepper chat fruit viroid  Pospiviroid  Pospiviroidae  
Pepper curly top virus  Curtovirus  Geminiviridae  
Pepper golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper huasteco yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper leaf curl Bangladesh virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper leaf curl Lahore virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper leaf curl virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper mild mottle virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
Pepper mottle virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pepper ringspot virus  Tobravirus  Virgaviridae  
Pepper severe mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pepper veinal mottle virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pepper yellow leaf curl Indonesia virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Pepper yellow mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Pepper yellow vein Mali virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Periplaneta fuliginosa densovirus  Pefudensovirus  Parvoviridae  
Peru tomato mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Peruvian horse sickness virus  Orbivirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Petunia asteroid mosaic virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Petunia vein clearing virus  Petuvirus  Caulimoviridae  
Pfaffia mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Phanerotoma flavitestacea bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Phaseolus vulgaris endornavirus  Endornavirus  Endornaviridae  
Phaseolus vulgaris Tpv2-6 virus  Niet geplaatst  Pseudoviridae  
Philosamia cynthia x ricini virus Betatetravirus Alphatetraviridae  
Phipapillomavirus 1  Phipapillomavirus  Papillomaviridae  
Phnom Penh bat virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Pholetesor ornigis bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Phthorimaea operculella granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Physarum polycephalum Tp1 virus  Pseudovirus  Pseudoviridae  
Phytophthora endornavirus 1  Endornavirus  Endornaviridae  
Pichinde virus  Arenavirus  Arenaviridae  
Pigeon circovirus  Circovirus  Circoviridae  
Pigeonpox virus  Avipoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Pig-tailed macaque parvovirus  Erythrovirus  Parvoviridae  
Pilayella littoralis virus 1  Phaeovirus  Phycodnaviridae  
Pineapple bacilliform CO virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Pineapple bacilliform ER virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Pineapple mealybug wilt-associated virus 1  Ampelovirus  Closteroviridae  
Pineapple mealybug wilt-associated virus 2  Ampelovirus  Closteroviridae  
Pineapple mealybug wilt-associated virus 3  Ampelovirus  Closteroviridae  
Pipapillomavirus 1  Pipapillomavirus  Papillomaviridae  
Pipapillomavirus 2  Pipapillomavirus  Papillomaviridae  
Piper yellow mottle virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Pirital virus  Arenavirus  Arenaviridae  
Pixuna virus  Alphavirus  Togaviridae  
Pleione virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Pleurotus ostreatus virus 1  Partitivirus  Partitiviridae  
Plodia interpunctella granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus  Ampelovirus  Closteroviridae  
Plum pox virus (Sharka-virus)  Potyvirus  Potyviridae  
Plutella xylostella granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Poa semilatent virus  Hordeivirus  Virgaviridae  
Poinsettia latent virus  Polemovirus  Niet geplaatst  
Pokeweed mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Porcine adenovirus A Mastadenovirus Adenoviridae  
Porcine adenovirus B Mastadenovirus Adenoviridae  
Porcine adenovirus C Mastadenovirus Adenoviridae  
Porcine circovirus-1  Circovirus  Circoviridae  
Porcine circovirus-2  Circovirus  Circoviridae  
Porcine parvovirus  Parvovirus  Parvoviridae  
Porcine type-C oncovirus  Gammaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Possum adenovirus A Atadenovirus Adenoviridae  
Potato leafroll virus  Polerovirus  Luteoviridae  
Potato mop-top virus  Pomovirus  Virgaviridae  
Potato spindle tuber viroid (Aardappelspindelknolviroïde)  Pospiviroid  Pospiviroidae  
Potato virus A  Potyvirus  Potyviridae  
Potato virus V  Potyvirus  Potyviridae  
Potato virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Potato yellow mosaic Panama virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Potato yellow mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Potato yellow vein virus  Crinivirus  Closteroviridae  
Pothos latent virus  Aureusvirus  Tombusviridae  
Powassan virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Primate T-lymphotropic virus 1  Deltaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Primate T-lymphotropic virus 2  Deltaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Primate T-lymphotropic virus 3  Deltaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Prospect Hill virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Protapanteles paleacritae bracovirus  Bracovirus  Polydnaviridae  
Providence virus  Alphacarmotetravirus  Carmotetraviridae  
Prune dwarf virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Prunus necrotic ringspot virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Pseudalatia unipuncta granulovirus  Betabaculovirus  Baculoviridae  
Pseudoalteromonas phage PM2  Corticovirus  Corticoviridae  
Pseudocowpox virus  Parapoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Pseudomonas phage Pf1  Inovirus  Inoviridae  
Pseudomonas phage Pf2  Inovirus  Inoviridae  
Pseudomonas phage Pf3  Inovirus  Inoviridae  
Pseudomonas phage phi6  Cystovirus  Cystoviridae  
Pseudoplusia includens virus Betatetravirus Alphatetraviridae  
Psipapillomavirus 1  Psipapillomavirus  Papillomaviridae  
Psittacinepox virus  Avipoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Puma lentivirus  Lentivirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Pumpkin yellow mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Punta Toro virus  Phlebovirus  Bunyaviridae  
Puumala virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Pyrobaculum spherical virus  Globulovirus  Globuloviridae  
Qalyub virus  Nairovirus  Bunyaviridae  
Quailpox virus  Avipoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Rabbit fibroma virus  Leporipoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Rabbit hemorrhagic disease virus  Lagovirus  Caliciviridae  
Rabbit kidney vacuolating virus  Polyomavirus  Polyomaviridae  
Rabbit picobirnavirus  Picobirnavirus  Picobirnaviridae  
Raccoonpox virus  Orthopoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
 
zoeken contact wie zijn wij