Biovirus.eu

(nog) niet ingedeeld - pag.9

 

 
 
home overzicht indeling orden geslachten humaan

pagina: 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12

virus geslacht familie sub-familie
       
Radish leaf curl virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Radish yellow edge virus  Alphacryptovirus  Partitiviridae  
Ranunculus latent virus  Macluravirus  Potyviridae  
Ranunculus leaf distortion virus  Potyvirus  Potyviridae  
Ranunculus mild mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Ranunculus mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Ranunculus white mottle virus  Ophiovirus  Ophioviridae  
Raptor adenovirus A Siadenovirus Adenoviridae  
Raspberry bushy dwarf virus  Idaeovirus  Niet geplaatst  
Raspberry leaf mottle virus  Closterovirus  Closteroviridae  
Red clover cryptic virus 2  Betacryptovirus  Partitiviridae  
Red clover necrotic mosaic virus  Dianthovirus  Tombusviridae  
Redspotted grouper nervous necrosis virus  Betanodavirus  Nodaviridae  
Rehmannia mosaic virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
Reptilian orthoreovirus  Orthoreovirus  Reoviridae Spinareovirinae
Reticuloendotheliosis virus  Gammaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Rhesus macaque parvovirus  Erythrovirus  Parvoviridae  
Rhizidiomyces virus  Rhizidiovirus  Niet geplaatst  
Rhizoctonia solani virus 717  Partitivirus  Partitiviridae  
Rhopalanthe virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Rhopapillomavirus 1  Rhopapillomavirus  Papillomaviridae  
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Rhynchosia golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Ribgrass mosaic virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
Rice black streaked dwarf virus  Fijivirus  Reoviridae Spinareovirinae
Rice dwarf virus  Phytoreovirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rice gall dwarf virus  Phytoreovirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rice grassy stunt virus  Tenuivirus  Niet geplaatst  
Rice hoja blanca virus  Tenuivirus  Niet geplaatst  
Rice necrosis mosaic virus  Bymovirus  Potyviridae  
Rice ragged stunt virus  Oryzavirus  Reoviridae Spinareovirinae
Rice stripe virus  Tenuivirus  Niet geplaatst  
Rice yellow mottle virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Rift Valley fever virus (Riftdalkoortsvirus)  Phlebovirus  Bunyaviridae  
Rio Bravo virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Rio Mamore virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Rio Negro virus  Alphavirus  Togaviridae  
Rio Segundo virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Rose spring dwarf-associated virus  Luteovirus  Luteoviridae  
Rosellinia necatrix megabirnavirus 1  Megabirnavirus  Megabirnaviridae  
Rosellinia necatrix virus 1  Partitivirus  Partitiviridae  
Ross River virus  Alphavirus  Togaviridae  
Rotavirus A  Rotavirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rotavirus B  Rotavirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rotavirus C  Rotavirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rotavirus D  Rotavirus  Reoviridae Sedoreovirinae
Rous sarcoma virus  Alpharetrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Royal Farm virus  Flavivirus  Flaviviridae  
RT parvovirus  Parvovirus  Parvoviridae  
Rubella virus  Rubivirus  Togaviridae  
Rubus yellow net virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Ryegrass cryptic virus  Alphacryptovirus  Partitiviridae  
Ryegrass mosaic virus  Rymovirus  Potyviridae  
Ryegrass mottle virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Saaremaa virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Sabiá virus  Arenavirus  Arenaviridae  
Saboya virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Saccharomyces 20S RNA narnavirus  Narnavirus  Narnaviridae  
Saccharomyces 23S RNA narnavirus  Narnavirus  Narnaviridae  
Saccharomyces cerevisiae Ty1 virus  Pseudovirus  Pseudoviridae  
Saccharomyces cerevisiae Ty2 virus  Pseudovirus  Pseudoviridae  
Saccharomyces cerevisiae Ty3 virus  Metavirus  Metaviridae  
Saccharomyces cerevisiae Ty4 virus  Pseudovirus  Pseudoviridae  
Saccharomyces cerevisiae Ty5 virus  Hemivirus  Pseudoviridae  
Saccharomyces cerevisiae virus L-A  Totivirus  Totiviridae  
Saccharomyces cerevisiae virus L-BC (La)  Totivirus  Totiviridae  
Saguaro cactus virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Sakhalin virus  Nairovirus  Bunyaviridae  
Sal Vieja virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Salehabad virus  Phlebovirus  Bunyaviridae  
Salmon pancreas disease virus  Alphavirus  Togaviridae  
Sammons Opuntia virus  Tobamovirus  Virgaviridae  
San Perlita virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Sandfly fever Naples virus  Phlebovirus  Bunyaviridae  
Santee-Cooper ranavirus  Ranavirus  Iridoviridae  
Sapporo virus  Sapovirus  Caliciviridae  
Sarcochilus virus Y  Potyvirus  Potyviridae  
Sathuperi virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Saumarez Reef virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Scallion mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Schefflera ringspot virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Schistocera gregaria entomopoxvirus 'O'  Betaentomopoxvirus  Poxviridae Entomopoxvirinae
Schizosaccharomyces pombe Tf1 virus  Metavirus  Metaviridae  
Schizosaccharomyces pombe Tf2 virus  Metavirus  Metaviridae  
Semliki Forest virus  Alphavirus  Togaviridae  
Senecio yellow mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Seoul virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Sepik virus  Flavivirus  Flaviviridae  
Sesbania mosaic virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Setaria streak virus  Mastrevirus  Geminiviridae  
Shallot yellow stripe virus  Potyvirus  Potyviridae  
Shamonda virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Sheeppox virus  Capripoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Shuni virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Sida golden mosaic Costa Rica virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida golden mosaic Florida virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida golden mosaic Honduras virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida golden mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida golden yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida leaf curl virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida micrantha mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida mottle virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow mosaic China virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow mosaic Yucatan virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow vein Madurai virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow vein Vietnam virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sida yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Siegesbeckia yellow vein Guangxi virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Siegesbeckia yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Sigmapapillomavirus 1  Sigmapapillomavirus  Papillomaviridae  
Simbu virus  Orthobunyavirus  Bunyaviridae  
Simian adenovirus A Mastadenovirus Adenoviridae  
Simian foamy virus  Spumavirus  Retroviridae Spumaretrovirinae
Simian immunodeficiency virus  Lentivirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Simian parvovirus  Erythrovirus  Parvoviridae  
Simian virus 12  Polyomavirus  Polyomaviridae  
Simian virus 40  Polyomavirus  Polyomaviridae  
Sin Nombre virus  Hantavirus  Bunyaviridae  
Sindbis virus  Alphavirus  Togaviridae  
Sitke waterborne virus  Tombusvirus  Tombusviridae  
Skunkpox virus  Orthopoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Snake adenovirus A Atadenovirus Adenoviridae  
Snyder-Theilen feline sarcoma virus  Gammaretrovirus  Retroviridae Orthoretrovirinae
Soil-borne cereal mosaic virus  Furovirus  Virgaviridae  
Soil-borne wheat mosaic virus  Furovirus  Virgaviridae  
Solanum nodiflorum mottle virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Solanum tuberosum Tst1 virus  Pseudovirus  Pseudoviridae  
Soort: Rice tungro bacilliform virus  Tungrovirus  Caulimoviridae  
Sorghum chlorotic spot virus  Furovirus  Virgaviridae  
Sorghum mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
South African cassava mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Southern bean mosaic virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Southern cowpea mosaic virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Southern elephant seal virus  Alphavirus  Togaviridae  
Sowbane mosaic virus  Sobemovirus  Niet geplaatst  
Soybean blistering mosaic virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Soybean chlorotic mottle virus  Soymovirus  Caulimoviridae  
Soybean crinkle leaf virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Soybean dwarf virus  Luteovirus  Luteoviridae  
Soybean mosaic virus  Potyvirus  Potyviridae  
Soybean yellow mottle mosaic virus  Carmovirus  Tombusviridae  
Sparrowpox virus  Avipoxvirus  Poxviridae Chordopoxvirinae
Spartina mottle virus  Niet geplaatst  Potyviridae  
Sphaeropsis sapinea RNA virus 1  Victorivirus  Totiviridae  
Sphaeropsis sapinea RNA virus 2  Victorivirus  Totiviridae  
Spilanthes yellow vein virus  Begomovirus  Geminiviridae  
Spinach curly top virus  Curtovirus  Geminiviridae  
Spinach latent virus  Ilarvirus  Bromoviridae  
Spinach temperate virus  Alphacryptovirus  Partitiviridae  
Spiraea yellow leaf spot virus  Badnavirus  Caulimoviridae  
Spiranthes mosaic virus 3  Potyvirus  Potyviridae  
Spiroplasma phage 1-aa  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 1-C74  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 1-KC3  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 1-R8A2B  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 1-S102  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 1-T78  Plectrovirus  Inoviridae  
Spiroplasma phage 4  Spiromicrovirus  Microviridae Gokushovirinae
 
zoeken contact wie zijn wij