Biovirus.eu

picornavirales

 

 
 
home overzicht indeling orden beschrijving humaan
 
virus geslacht familie sub-familie
       
Acute bee paralysis virus Aparavirus Dicistroviridae  
Aichi virus Kobuvirus Picornaviridae  
Andean potato mottle virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Anthriscus yellows virus Waikavirus Secoviridae  
Aphid lethal paralysis virus Cripavirus Dicistroviridae  
Apple latent spherical virus Cheravirus Secoviridae  
Apricot latent ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Arabis mosaic virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Arracacha virus A Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Artichoke Aegean ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Artichoke Italian latent virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Artichoke yellow ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Aurantiochytrium single-stranded RNA virus 01 Labyrnavirus Niet geplaatst  
Avian encephalomyelitis virus Tremovirus Picornaviridae  
Avian sapelovirus Sapelovirus Picornaviridae  
Bean pod mottle virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Bean rugose mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Beet ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Black queen cell virus Cripavirus Dicistroviridae  
Black raspberry necrosis virus Niet geplaatst Secoviridae  
Blackcurrant reversion virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Blueberry leaf mottle virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Bovine enterovirus Enterovirus Picornaviridae  
Bovine kobuvirus Kobuvirus Picornaviridae  
Bovine rhinitis A virus Aphthovirus Picornaviridae  
Bovine rhinitis B virus Aphthovirus Picornaviridae  
Broad bean stain virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Broad bean true mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Broad bean wilt virus 1 Fabavirus Secoviridae SubComovirinae
Broad bean wilt virus 2 Fabavirus Secoviridae SubComovirinae
Carrot necrotic dieback virus Sequivirus Secoviridae  
Cassava American latent virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Cassava green mottle virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Chaetoceros socialis f. radians RNA virus 01 Bacillarnavirus Niet geplaatst  
Chaetoceros tenuissimus RNA virus 01 Bacillarnavirus Niet geplaatst  
Cherry leaf roll virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Cherry rasp leaf virus Cheravirus Secoviridae  
Chicory yellow mottle virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Cocoa necrosis virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Cowpea mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Cowpea severe mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Cricket paralysis virus Cripavirus Dicistroviridae  
Crimson clover latent virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Cycas necrotic stunt virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Dandelion yellow mosaic virus Sequivirus Secoviridae  
Deformed wing virus Iflavirus Iflaviridae  
Drosophila C virus Cripavirus Dicistroviridae  
Duck hepatitis A virus Avihepatovirus Picornaviridae  
Ectropis obliqua virus Iflavirus Iflaviridae  
Encephalomyocarditis virus Cardiovirus Picornaviridae  
Equine rhinitis A virus Aphthovirus Picornaviridae  
Equine rhinitis B virus Erbovirus Picornaviridae  
Foot-and-mouth disease virus Aphthovirus Picornaviridae  
Gentian mosaic virus Fabavirus Secoviridae SubComovirinae
Glycine mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine Anatolian ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine Bulgarian latent virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine chrome mosaic virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine deformation virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine fanleaf virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Grapevine Tunisian ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Hepatitis A virus (zie: Hepatitis A) Hepatovirus Picornaviridae  
Heterosigma akashiwo RNA virus Marnavirus Marnaviridae  
Hibiscus latent ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Himetobi P virus Cripavirus Dicistroviridae  
Homalodisca coagulata virus-1 Cripavirus Dicistroviridae  
Human enterovirus A (Entero 71) Enterovirus Picornaviridae  
Human enterovirus B Enterovirus Picornaviridae  
Human enterovirus C Enterovirus Picornaviridae  
Human enterovirus D Enterovirus Picornaviridae  
Human parechovirus Parechovirus Picornaviridae  
Human rhinovirus A (zie: Rhinovirus) Enterovirus Picornaviridae  
Human rhinovirus B (zie: Rhinovirus) Enterovirus Picornaviridae  
Human rhinovirus C (zie: Rhinovirus) Enterovirus Picornaviridae  
Infectious flacherie virus Iflavirus Iflaviridae  
Israeli acute paralysis virus Aparavirus Dicistroviridae  
Kashmir bee virus Aparavirus Dicistroviridae  
Lamium mild mosaic virus Fabavirus Secoviridae SubComovirinae
Ljungan virus Parechovirus Picornaviridae  
Lucerne Australian latent virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Maize chlorotic dwarf virus Waikavirus Secoviridae  
Melon mild mottle virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Mud crab virus Aparavirus Dicistroviridae  
Mulberry ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Myrobalan latent ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Olive latent ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Parsnip yellow fleck virus Sequivirus Secoviridae  
Pea green mottle virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Pea mild mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Peach rosette mosaic virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Perina nuda virus Iflavirus Iflaviridae  
Plautia stali intestine virus Cripavirus Dicistroviridae  
Porcine enterovirus B Enterovirus Picornaviridae  
Porcine sapelovirus Sapelovirus Picornaviridae  
Porcine teschovirus Teschovirus Picornaviridae  
Potato black ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Potato virus U Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Quail pea mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Radish mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Raspberry ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Red clover mottle virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Rhizosolenia setigera RNA virus 01 Bacillarnavirus Niet geplaatst  
Rhopalosiphum padi virus Cripavirus Dicistroviridae  
Rice tungro spherical virus Waikavirus Secoviridae  
Sacbrood virus Iflavirus Iflaviridae  
Satsuma dwarf virus Sadwavirus Secoviridae  
Seneca Valley virus Senecavirus Picornaviridae  
Simian enterovirus A Enterovirus Picornaviridae  
Simian sapelovirus Sapelovirus Picornaviridae  
Slow bee paralysis virus Iflavirus Iflaviridae  
Solenopsis invicta virus-1 Aparavirus Dicistroviridae  
Squash mosaic virus Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Stocky prune virus Cheravirus Secoviridae  
Strawberry latent ringspot virus Niet geplaatst Secoviridae  
Strawberry mottle virus Niet geplaatst Secoviridae  
Taura syndrome virus Aparavirus Dicistroviridae  
Theilovirus Cardiovirus Picornaviridae  
Tobacco ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Tomato black ring virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Tomato marchitez virus Torradovirus Secoviridae  
Tomato ringspot virus Nepovirus Secoviridae SubComovirinae
Tomato torrado virus Torradovirus Secoviridae  
Triatoma virus Cripavirus Dicistroviridae  
Ullucus virus C Comovirus Secoviridae SubComovirinae
Varroa destructor virus-1 Iflavirus Iflaviridae  
           
zoeken contact wie zijn wij