Over Koos Dirkse

Koos Dirkse (40)
Koos Dirkse (1947) is met een bouwkundige opleiding in oktober 1968 in dienst getreden van het (toenmalige) ministerie van VROM. Daar heeft hij verschillende functies bekleed op gebied van sociaal- economisch onderzoek (leiding diverse onderzoeken), huur- en subsidiebeleid, technisch onderzoek nieuwbouw. Na een ICT-studie te hebben volbracht, heeft hij veel binnen het departement kunnen automatiseren.

Academisch Ziekenhuis Leiden
Per 1 januari 1981 heeft Koos de functie Projectleider Datacollectie binnen het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL, thans LUMC) aanvaard. Het bouwen van een nieuw informatiesysteem, waarbij de gegevens, door eenmalige vastlegging op de werkplek, voor alle administraties konden worden gebruikt (facturering, statistiek, medische registratie, Collegium Chirurgicum, etc). – Om enigszins de taal van de medici te kunnen spreken, heeft Koos, naast zijn werk, aan de RUL de studie medicijnen gedaan -.
Binnen vier jaar werd dit classificatie- en coderingsysteem ziekenhuisbreed gebruikt en overgenomen door de zeven andere academische ziekenhuizen. Het bespaarde vier FTE’s per ziekenhuis. De jaren daarna sloten 38 algemene ziekenhuizen zich hierbij aan en Koos kreeg de functie van Centraal Beheerder. Op basis van de onderhouden gegevens kon binnen dit samenwerkingsverband jaarlijks voor ruim vier miljard gulden aan declaraties worden verantwoord. Het projectburo is in 1991 overgegaan in de Stichting CBV. Koos is tot 1995 directeur van de stichting geweest. Het CBV-classificatie en -coderingsysteem is ondergebracht bij Dutch Hospital Data (DHD).

Mediteq Computers
In 1995 heeft Koos een computerbedrijf opgezet met een eigen merknaam: Mediteq Computers. De bouw hiervan gebeurde in eigen beheer. Het waren systemen voor zowel grote organisaties als voor particulieren. Geregeld kwamen deze PC’s in de top-5 van best geteste desktops en servers. Eind 2000 heeft Koos dit bedrijf van de hand gedaan.

Infomedics NV
In 2001 heeft Koos meegewerkt aan de opzet van Infomedics NV en heeft daar van 2002 tot 2005 gewerkt als Solutions Manager. Hij was daar vooral verantwoordelijk voor de ziekenhuizen.

Europese Unie
Van 2007 tot 2009 heeft Koos in het kader van een digitaal zorgdossier deelgenomen aan TAS3, een project binnen de Europese Unie.

MediChip BV
Begin 2009 is Koos met twee collega’s MediChip BV gestart. Een bedrijf, dat een nieuwe vorm van declareren voor zorgaanbieders op de markt brengt: Real Time Offerte en – Declareren. Naast MediChip hebben de drie ondernemers in 2012 nog drie BV’s opgezet, onder de vlag van twee nieuw opgezette holdings: Medicue Holding BV en Smartfor Holding BV. Door de unieke applicaties, die worden gebouwd op verschillende gebieden, ondergaat de onderneming een enorme groei. Met het team van ICT’ers in Pune, India, bestaat het bedrijf inmiddels al uit 22 medewerkers. Naast aandeelhouder is Koos algemeen directeur.

PDF_LogoDownload het artikel