Biovirus.eu

wie zijn wij?

 

 
 
home overzicht families indeling orden beschrijving humaan
 

Koos Dirkse

Zorgondernemer. Zowel een geneeskundige (medicijnen, RUL) als een ICT-achtergrond. Ruim 40 jaar ervaring met ICT-ontwikkeling binnen ministeries en de zorg. Initiatiefnemer en eerste directeur van de Stichting CBV, een classificatie-,  coderings- en declaratiesysteem voor de Nederlandse ziekenhuizen, waarbij een vijftigtal ziekenhuizen waren aangesloten. Koos wil de administraties binnen de zorg tot een minimum beperken en zorgdragen voor een betere toepassing van ICT. Daarbij wil hij de declaraties laten controleren door de patiŽnt voordat deze naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd. De Ďoveríadministraties moeten worden teruggebracht.

Op het gebied van ziekenhuisregistratie en -declaraties heeft Koos Dirkse ruim 30 jaar ervaring en een behoorlijk netwerk opgebouwd. In de jaren tachtig heeft hij de basis gelegd voor het CBV, waar uiteindelijk ruim veertig ziekenhuizen en enkele grote ZIS-leveranciers zich aan verbonden. In 1991 heeft hij deze organisatie (op basis van dit registratiesysteem kon voor ruim drie miljard gulden aan declaraties worden verantwoord) ondergebracht in een stichting. Het is een ziekenhuisbreed systeem, dat zich toelegt op (eenmalige) registratie, declaratie en statistiek. De zorgverlener moet zich kunnen bezighouden met de hulpverlening aan patiŽnten, daar zijn zij voor opgeleid en niet met administraties. Zijn motto: De patiŽnt moet de laatste beslissing nemen waar het gaat om zijn eigen gegevens en declaraties. Dat zal tevens leiden tot minder 'verschrijvingen' in de zorg en de enige mogelijkheid bieden om een EPD goed op te zetten.

           
zoeken contact wie zijn wij