Woongemeenschap voor ouderen met zorgfasciliteiten

Twee onderwerpen die tegenwoordig veel aandacht vragen: ouderenzorg en huisvesting. Ouderen hebben vaak meer zorg nodig en wonen meestal nog zelfstandig. Daarbij houden ze vaak (grote) woningen in gebruik, terwijl er een grote krapte op de woningmarkt is

Vakantieparken
Een aantal vakantieparken worden nauwelijks of niet (meer) gebruikt. Deze parken liggen vaak in een mooie omgeving en zijn, na aanpassingen, uitermate geschikt om door ouderen permanent te worden bewoond. In zo een park kan geconcentreerde zorg worden geleverd aan ouderen, die meer zorg nodig hebben. Hierdoor kunnen echtparen langer bij elkaar blijven wonen, ook als een partner meer zorg nodig heeft dan de ander.
De woningen worden aangepast aan persoonlijke behoeften, makkelijk toegankelijk, brede deuropeningen, geen drempels, etc. De wegen op het terrein en de toegangspaden naar de woningen worden ‘seniorvriendelijk’ gemaakt en voorzien van navigatiepunten.
Bij de ingang komen centrale voorzieningen, zoals een medisch centrum, een informatiecentrum, een servicepunt, een centrale keuken en een theehuis/eetcafé met terras. Ook zal er op het terrein een zwembad en een kleine boerderij met gezelschapsdieren worden verwezenlijkt.
Op het terrein bevinden zich enkele wooneenheden. Deze kunnen voor kortere tijd gehuurd worden voor mantelzorgers of voor familiebezoek. Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor bread and breakfast.

Medisch centrum
In het medisch centrum zullen al dan niet parttime de volgende disciplines worden gevestigd: een huisarts, een fysiotherapeut, een mondhygiëniste, een tandarts, verpleegkundigen voor ondermeer diabetes en een oefen/gymnastiekzaal. Mensen uit de directe omgeving van het park kunnen hiervan ook gebruik maken.

Informatiecentrum
Het informatiecentrum is het eerste aanspreekpunt voor het park. Bezoekers worden hier ontvangen en bewoners kunnen hier alle informatie inwinnen en meldingen doen.

Servicepunt
Bij het servicepunt kan men terecht voor alle technische vragen en reparaties. Hier kan men terecht voor onderhoud/reparatie aan de woning tot aankoop en reparatie van een scootmobiel en internet. Ook bestaat de mogelijkheid een scootmobiel of een één- of tweepersoons fiets te huren.

Centrale keuken
Bij de centrale keuken kan men maaltijden bestellen. De keuken is direct gekoppeld aan het theehuis/eetcafé, waar men kleine maaltijden kan nuttigen. Dit theehuis/eetcafé is ook toegankelijk voor bezoekers.

Bewaking
Het park wordt goed bewaakt. Overal hangen camera’s en in de woningen is er directe communicatie via beeld en geluid mogelijk met het informatiecentrum.

Please follow and like us: