Healthy Community Foundation

februari 20th, 2017

door: Koos Dirkse

Het is jammer, dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen ziet staan. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger.

Het is tijd voor verandering. Healthy Community Foundation, kortweg HCF, is per 1 januari 2017 gestart om de visie van burgers en professionals uit te werken en deze te bespreken met de politiek. De vier pijlers van HCF zijn: Zorg, Educatie, Werken en Wonen.
Lees verder

De verkiezingskrant van de Stichting ‘Lezen en Schrijven in pure mensentaal’

februari 10th, 2017

door: Koos Dirkse

Het leest als een sprookjesboek met kaboutertjes en elfjes die ons een betere wereld beloven. Zo wil de VVD dat de overheid zich zo min mogelijk met de economie bemoeit. De mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. Slim wordt verzwegen dat ze dan natuurlijk wel belasting moeten betalen om de leuke dingen die Rutte en de zijnen in petto hebben, te financieren.

Rutte speelt in op de veiligheid. De VVD belooft te werken aan het bestrijden van overlast, crimineel gedrag en wil minder vluchtelingen. Wordt het weer eens beloven, weinig geven en afkoop met mea culpa?
Lees verder

Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen

februari 2nd, 2017

Koos Dirkse,
voorzitter Healthy Community Foundation

Gezondheid, welzijn, en wonen zijn nauw met elkaar vervlochten. Niet alleen op financieel gebied – de woon- en zorgkosten vormen het grootste deel van de uitgaven van een gemiddeld Nederlands gezin – maar wonen en gezondheid zijn ook de meest belangrijke pijlers onder welzijn.

Zorg en wonen hebben de drie B’s gemeen: bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar. En laten we de eis van kwaliteit niet uitvlakken. Een goede woning in een gezonde en veilige omgeving draagt bij tot welzijn en een minder gebruik van zorgaanbod.
Lees verder

Fibromyalgie, ziekte die ‘geen ziekte’ mag zijn!

januari 4th, 2017

door: Koos Dirkse

Veel mensen hoor je klagen over onbekende pijnen in gewrichten, spieren en weke delen, waar geen duidelijke diagnose voor te stellen is. Artsen, die er geen raad mee weten, vegen het onder de noemer ‘fibromyalgie’ en gaan over tot voorschrijven van fysiotherapie en pijnstilling. Vaak wordt de dosering steeds hoger met alle gevolgen vandien.

Nu wordt fibromyalgie veelal gezien als een aandoening, dat ‘tussen de oren’ zit. Gewoonweg, omdat men geen oorzaak kan vinden en dat er weinig onderzoek naar gedaan wordt. De ziekte is in Nederland dan ook niet erkend.
Lees verder

Kiezers let op uw saeck!

december 3rd, 2016

door: Koos Dirkse

Zo maar op een stralende winterdag een handjevol titels over de digitalisering in de zorg (uit Zorgvisie ICT van 29 november 2016) in de media.

Lees verder

NZa helpt specialisten beter registeren

november 29th, 2016

door: Koos Dirkse

Op 28 november jl. las ik op Skipr het volgende bericht: NZa en ziekenhuizen gaan specialisten helpen het registreren makkelijker te maken. Medische specialisten vinden correcte registratie en declaratie van zorg belangrijk.

Een titel, die het beste doet verwachten: de NZa gaat de kar van de eenmalige bronregistratie door de arts trekken.
Diep teleurgesteld gaat het artikel na lezing direct de kliko in.
Lees verder

Wat de zorgsector van de bank- en verzekeringssector kan leren

oktober 4th, 2016

door: Koos Dirkse

De zorgkosten, het jaarlijks zorgnieuws in september en oktober. Ik ben te rade gegaan bij de banken- en verzekeringssector en heb eruit gehaald waar de zorgsector van kan leren; ICT op hoog niveau en aandeelhouders in plaats van een RvT. Natuurlijk dient zo’n ontwikkeling met cijfers onderbouwd te worden, beschouw ze dus als krijtlijnen naar een conversie die veel losmaakt.

Op 28 september jl. stond in Zorgvisie een artikel van Wim Groot, die een forse stijging van de zorgkosten verwacht. De beteugeling van de zorguitgaven was van een tijdelijke aard en de komende jaren staan kostenstijgingen van circa 8 procent voor de deur.
Lees verder

Niets is zoals Leiden….

september 27th, 2016

door: Koos Dirkse

Na ruim 40 jaar trouwe dienst, heeft de gemeente Leiden besloten, dat het tijd werd om afscheid te nemen. Tijd voor wat nieuws. Ons plein, grenzend aan vele achtertuinen zou een fikse opfrisbeurt krijgen. Dit mooie en ruime plein, welke dienst doet als parkeerplaats voor auto´s en als speelterrein voor de (klein)kinderen, wordt opgesierd door een twintigtal lindebomen.

Geen mooiere tijd, dan het voorjaar, om een dergelijke klus uit te gaan voeren. Alle bewoners rondom het plein ontvingen een brief met ideeën voor een nieuwe inrichting.
Lees verder

Inzicht kosten behandeltraject….

augustus 21st, 2016

door: Koos Dirkse

CZ maakte deze maand een prijslijst openbaar. ‘Met de code voor het behandeltraject vindt u de kosten’, schrijft CZ als toelichting op de prijslijst op de website. ‘Het is belangrijk dat u precies weet welke behandeling u krijgt. U kunt het beste de declaratiecodes van uw behandeltraject opvragen bij het ziekenhuis’.

Deze prijslijst van CZ gaat over tweemaal heel weinig. Het klopt zonder meer dat CZ de populaire tour opgaat; dat de patiënt pas na de behandeling de kosten weet, dat de zorg duurder wordt, dat er met cijfers gegoocheld en gelogen wordt.
Lees verder

ACM staat openbaar maken ziekenhuistarieven toe

augustus 6th, 2016

door: Koos Dirkse

Op 4 augustus jl las ik een artikel op Skipr over het openbaar maken van ziekenhuistarieven. ‘Dankzij de openbaarmaking van prijzen van ingrepen in ziekenhuizen door zorgverzekeraar CZ hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in elkaars tarieven. Ondanks dat het mogelijk concurrentiegevoelige informatie betreft, ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit niet als een probleem’.

Het is een zeer gecompliceerde materie geworden. Iedereen heeft een mening, een visie, een idee hoe het werkt en anders kan. Alleen men vergeet een ding: definieer nu eindelijk eerst eens waar je over praat of denkt.
Lees verder