Inzicht kosten behandeltraject….

augustus 21st, 2016

door: Koos Dirkse

CZ maakte deze maand een prijslijst openbaar. ‘Met de code voor het behandeltraject vindt u de kosten’, schrijft CZ als toelichting op de prijslijst op de website. ‘Het is belangrijk dat u precies weet welke behandeling u krijgt. U kunt het beste de declaratiecodes van uw behandeltraject opvragen bij het ziekenhuis’.

Deze prijslijst van CZ gaat over tweemaal heel weinig. Het klopt zonder meer dat CZ de populaire tour opgaat; dat de patiënt pas na de behandeling de kosten weet, dat de zorg duurder wordt, dat er met cijfers gegoocheld en gelogen wordt.
Lees verder

ACM staat openbaar maken ziekenhuistarieven toe

augustus 6th, 2016

door: Koos Dirkse

Op 4 augustus jl las ik een artikel op Skipr over het openbaar maken van ziekenhuistarieven. ‘Dankzij de openbaarmaking van prijzen van ingrepen in ziekenhuizen door zorgverzekeraar CZ hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in elkaars tarieven. Ondanks dat het mogelijk concurrentiegevoelige informatie betreft, ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit niet als een probleem’.

Het is een zeer gecompliceerde materie geworden. Iedereen heeft een mening, een visie, een idee hoe het werkt en anders kan. Alleen men vergeet een ding: definieer nu eindelijk eerst eens waar je over praat of denkt.
Lees verder

Patientveiligheid?

juni 29th, 2016

door: Koos Dirkse

Op de website van Zorgvisie van 29 juni 2016 las ik het artikel ‘Apothekers eisen dat ziekenhuizen LSP gebruiken’. ‘In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer vandaag over gegevensuitwisseling roepen apothekerskoepel KNMP en ouderenbond Unie KBO op tot verbetering.

Ziekenhuizen wisselen nauwelijks gegevens uit via ict-systemen van de eerste lijn of via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor hebben de apotheker en de huisarts geen zicht op het actuele medicijngebruik. Dit kan leiden tot gevaarlijke medicatiecombinaties en bijwerkingen.’
Lees verder

Wie betaalt uw ziekenhuiscomplicatie?

juni 29th, 2016

door: Koos Dirke

De zorgverzekeraars staan voor uw veiligheid en kwaliteit in de ziekenhuiszorg. Ze maken immers de afspraken over de zorg, uitgedrukt in DBC-zorgproducten, in termen van prijs en kwaliteit.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert frequent de ziekenhuizen op veiligheid en uit de media weten we dat de uitkomst niet altijd goed uitvalt. Het ziekenhuis wordt dan onder verscherpt toezicht gesteld en moet de zaak op orde krijgen.
Lees verder

Een nieuwe koers

april 11th, 2016

door: Koos Dirkse

Sinds lange tijd schrijf ik blogs. Deze zijn merendeel gericht op de zorg, maar vooral op het zorgstelsel. Mateloos verbaas (zacht uitgedrukt) ik mij hoe dit beleid wordt gevoerd. Vaak krijg ik het idee, dat dit stelsel niet is gericht op patiëntenzorg, maar om zoveel mogelijk mensen, vaak zonder enige kennis van het medisch handelen, aan het werk te houden. Hoe ingewikkelder hoe beter!

Systemen, zoals DBC en DOT, worden ingevoerd en in stand gehouden om zoveel mogelijk geld uit een declaratie te halen. Het woord ‘upcoding’, dat in mijn ogen een frauduleuze handeling is, wordt gewoon toegepast. Sterker nog: het is terug te vinden in de woordenboeken als onderdeel van de opbouw van een zorgdeclaratie.
Lees verder

Persoonlijk Gezondheidsdossier – PGD

maart 15th, 2016

door: Koos Dirkse

Vanochtend, 15 maart 2016, in Zorgvisie:
Een brede coalitie van bijna alle zorgkoepels is vorige week gestart met het programma ‘Meer regie over gezondheid’, voor de implementatie van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s).
Bestuurder Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie: ‘2016 is het jaar, waarin we met z’n allen vaststellen hoe het PGD eruit ziet.’

Met een subsidie van twee miljoen euro van VWS en Zorgverzekeraars Nederland gaat de coalitie onder leiding van de Patiëntenfederatie aan de slag om vast te stellen waar een PGD allemaal aan moet voldoen.
Lees verder

Wat een koe een manager leert….

maart 9th, 2016

door: Koos Dirkse

Guido Thys heeft een nieuw boek gepubliceerd: ‘8erlijk Management’. Volgens Thys hebben managers een rotbaan. Ze worden geteisterd door stress, burn-out en depressie. En hun populariteit is ook verre van hét. Het management zoals we het kennen dateert uit de 19e en 20e eeuw en is hopeloos verouderd. Toch zou er hoop zijn voor de managers als ze het roer drastisch zouden omgooien. Hun prioriteiten moeten niet langer bij het managen van processen liggen, maar bij het leiden van mensen.

Guido Thys is een bekend en erkend deskundige, maar nu schrijft hij toch het zoveelste kladboek over een vaak overbodige en euroverbrandende laag in het bedrijf.
Lees verder

Hoe ver gaan we met het zorgstelsel?

maart 8th, 2016

door: Koos Dirkse

In de jaren 80 en 90 heb ik vanuit mijn positie binnen het academisch ziekenhuis Leiden (thans LUMC) een automatiseringssysteem en zelfstandige organisatie opgezet voor de registratie en verwerking van medische handelingen. De basis werd gevormd door de medische registratie en de financiële administratie gebruikte dit voor de declaraties, grootboek en de statistiek. Ook putte de visitatiecommissies gegevens uit dit bestand. Tevens waren alle (inter)nationale codestelsels aan het systeem gekoppeld. Niet alleen dit ziekenhuis gebruikte dit systeem, er waren nog 43 andere ziekenhuizen hierop aangesloten. Op basis van onze gegevens kon er voor ruim 6 miljard gulden aan declaraties worden verantwoord.

Lees verder

Nieuw zorgstelsel: hoog nodig!

februari 15th, 2016

door: Koos Dirkse

Al 35 jaar zet ik mij intensief in voor de zorg, ook nu nog, na mijn pensionering. De werkzaamheden zijn vooral gericht op een efficiënt en transparant zorgsysteem, dat de kosten op een gezonde manier beheerst. De afgelopen jaren zijn deze explosief gestegen. In 2006 is het nieuwe zorgstelsel van kracht geworden. Tegelijkertijd is er overgegaan op een nieuw declaratiesysteem, de DBC’s oftewel Diagnose Behandel Combinatie.

Werd voorheen voor een bezoek aan de specialist in een ziekenhuis jaarkaarten afgegeven en iedere verrichting apart berekend, met de DBC is er voor een bepaalde diagnose met behandeling een vast tarief vastgesteld. DBC’s zijn min of meer afgekeken van het buitenland, waar DRG’s (Diagnose Relatie Groepen) worden gebruikt.
Lees verder

Gelooft u het nog?

februari 1st, 2016

door: Koos Dirkse

De registraties en vooral dan de kosten staan deze weken in het middelpunt van de belangstelling. Steeds meer registraties, steeds meer indicatoren die bedacht worden, steeds meer kosten. De patiënt wordt verteld dat de zorg er beter van wordt en dat hij er enkel baat bij heeft.

Nu is het overgrote deel van de patiënten leek in de zorg en zorgterminologie, dus die moet het registratieresultaat wel geloven. Alle plaatjes laten immers een positieve trend zien?
Lees verder