Home

De websites van Koos Dirkse

Healthy Community Foundation
HCF  is opgericht voor het welzijn van de burgers. De stichting is van mening, dat de burger voorzieningen moet kunnen krijgen, die hij nodig heeft, ondanks leeftijd, achtergrond, geloof, geslacht of ras. De bestuursleden van de stichting hebben alles in huis om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels en besloten om zich te gaan inzetten voor een beter welzijn voor de burgers. De stichting wil met professionals uit het veld datgene veranderen, dat onder de bevolking leeft: zorg, wonen, opleiding en werken. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

Zorgplan HCF
Het is hoog tijd voor een hervorming van het zorgstelsel om de beste zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom bieden wij van de Healthy Community Foundation dit Zorgplan aan. Elk facet van zorg staat erin beschreven in heldere taal, voor iedereen leesbaar en te begrijpen. Wij geven ook de gepaste aandacht aan de werkgelegenheid in de zorg en het onderwijs dat beter kan aansluiten op de jobs in de zorg.

CoosHuys
De opzet van het Koos Dirkse Huis (KDH), ofwel CoosHuys, heeft als missie het leven voor de bewoners met beperkingen zo aangenaam mogelijk te maken. Wij gaan 24-uurszorg bieden, zeven dagen per week. Ouderen behoeven, na een leven lang samen te zijn, niet gescheiden te worden, ook als één van de partners meer zorg nodig heeft dan de ander.

Artikelen
Op de website van Medisoft staan ruim 300 artikelen, die ik geschreven heb met betrekking tot zorg en wonen.
Ook de pagina’s die ik publiceer in De Telegraaf zijn terug te vinden op de website.

Diagnose Behandel Centra
Om de kosten te drukken en het de patiënt stukken eenvoudiger te maken moet er een tussenlaag worden ingesteld tussen de eerste lijn (zoals huisarts en fysiotherapie) en het ziekenhuis (tweedelijn), de zogenaamde ‘anderhalvelijn‘.
Een Multidisciplinair Diagnose, Preventie en Behandel Centrum zou een oplossing kunnen zijn, waar holistische visie (de patient als geheel) en preventie hoog in het vaandel staan.

Micro-organismen
Deze website bevat veel artikelen over micro-organismen, zoals bacterieën, virussen en schimmels.
Een micro-organisme of microbe is een wezen, dat te klein is om met het blote oog te zien. Een bacterie, een van de kleinste microben, zou meer dan een miljoen keer op de punt van een naald kunnen passen.

Citaten en quotes
Koos Dirkse heeft meer dan 150 citaten en quotes op zijn naam staan, waarvan de meeste op deze website zijn vermeld.
Politiek is gelijk een spijsverteringskanaal. Wat men er ook instopt, Het resultaat blijft hetzelfde!”
“”Siliconenmentaliteit: Zich gewichtiger voordoen, dan men in werkelijkheid is!” En nog veel meer….

Privé vliegen
Van mijn jongste broer vliegles gekregen. In die tijd samen met hem heel veel tochten gemaakt. Lunchen op Texel, Uitsmijter eten in midden-Zeeland, winkelen in Maastricht….
Sinds hij niet meer onder ons is nooit meer een vliegtuigknuppel aangeraakt!

Persoonlijk
Veel artikelen heb ik geschreven die niet passen in een andere website. Deze zijn terug te vinden op deze site onder mijn eigen naam: www.koosdirkse.nl.