27 verbeterpunten voor de zorg

Patiënt

 • Patiënt eigenaar van zijn gegevens
 • Persoons Gebonden Dossier, dat eigendom is van de patiënt; huisarts regievoerder
 • Meer begrip, onderzoek en erkenning van ‘onbegrepen ziekten’ (SOLK), zoals Fibromyalgie, ME, CVS, PDS, Whiplash, Lyme, Q-koorts
 • Meer geld naar onderzoek en niet alleen van de collectebus laten afhangen

Preventie

 • Richten op gezondheid en gezond blijven ipv ziekte en zorg. Zorgen voor gezond eten en sporten
 • Meer ruimte om ziekten, sociale problematiek en pedagogische misstanden te voorkomen
 • Les geven op scholen in voeding, gezonde leefstijl, EHBO en AED
 • Voedingsindustrie wijzen op zijn verantwoordelijkheid; aandacht voor biologisch/ biodynamisch/ duurzame landbouw

Infrastructuur

 • Opzet ministerie van Gezondheid, Wonen en Welzijn (wonen hoort hier echt bij)
 • Ziekenhuizen omvormen tot super gespecialiseerde centra
 • Opzet diagnosebehandelcentra (vrm poli’s) waar patiënten 24/7 terecht kunnen
 • Opzet netwerk van zorghotels waar verpleegzorg kan plaatsvinden

Zorgkosten

 • Een einde maken aan de bureaucratische nachtmerrie van DBC’s
 • Afschaffen eigen risico voor de basiszorg
 • Centralisering van productie-eenheden: centrale inkoop geneesmiddelen

Gerichte Zorg

 • Vroegtijdig signalering binnen jeugdzorg als ouders/kinderen ondersteuning nodig hebben
 • Voldoende aandacht voor individuele begeleiding in ouderenzorg
 • Echtparen bij langdurige zorg (van één van hen) niet scheiden
 • Meer ondersteuning, zeggenschap en compensatie voor mantelzorgers
 • Belang patiënt in thuiszorg centraal stellen en niet het kostenaspect
 • Eerste inschatting van de ernst van de problemen dient vlot plaats te vinden binnen de GGZ
 • Maximale mogelijkheid creëren om thuis te kunnen blijven wonen met de nodige begeleiding en ondersteuning, waarbij ook de eventuele ouders de noodzakelijke begeleiding krijgen;

Zorgverleners

 • De eerste lijn meer ruimte geven voor zorgondernemerschap
 • De huisarts is de eerst aansprekende arts voor de patiënt en voert de regie over het zorgproces van die patiënt
 • Huisarts moet meer doen aan voedingsleer voor ondermeer diabetes-2
 • Minder administratieve belasting, minder regeltjes door de zorgverzekeraar
 • Afschaffing contractering zorgverzekeraars en mogelijkheid krijgen om direct met de patiënt af te rekenen’, via een nota of pinnen
Dit bericht is geplaatst in Zorg met de tags , , . Bookmark de permalink.