Citaten

Meer mensen met een dubbele nationaliteit betekent minder mensen met een identiteit
De premier is zeker geen crisismanager, doch slechts een situatie verdediger!
The prime minister is certainly not a crisis manager, but only a situation defender!
Je kunt een crisis niet laten oplossen door personen, die haar mede hebben veroorzaakt!
Politici verdienen hun geld met iets, dat niet zichtbaar is, namelijk ‘praten’!
Toch bizar hoe de huidige crisis voornamelijk gedragen dient te worden door een aantal van de meest geplaagde en wegbezuinigde beroepsgroepen van dit kabinet: ZORG, POLITIE, BRANDWEER en de LEERKRACHTEN!
Bij menselijke fouten is er een groot verschil tussen ‘anders gegaan en verkeerd gedaan’!
Als ‘liberalen’ door quarantaine hun ‘vrijheid’ wordt ontnomen,
zullen toch hun sociale aspecten naar boven moeten komen!
De VVD wil alle lucratieve business naar het bedrijfsleven hebben om winst te genereren. En de zorg is een grote melkkoe, altijd verzekerd van inkomen, want de burger is wettelijk verplicht om te betalen!
Sommigen geloven echt in een perpetuum mobile. Ambtenaren die beweren, dat zij ook belasting afdragen om het overheidspersoneel te betalen!
Ondermeer ZZP’ers en zelfstandigen vullen de belastingpot om ondermeer al het overheidspersoneel te betalen, die vervolgens bepalen, of deze belastingbetalers in deze tijd al dan niet een vergoeding te krijgen voor hun voortbestaan!
Mensen, die alles willen overdragen aan de EU, kun je plaatsen onder landverraders. Onze voorouders hebben geknokt om Nederland te brengen waar het nu is en velen hebben hun leven gegeven om onze landgrenzen te bewaken!
Het liefste zou onze regering iedere werknemer achter een bureau plaatsen, met als voorbeeld de Amsterdamse zuidas. Miljarden aan paleizen, gevuld met goedbetaalde kostenposten, die verdienen aan het echte ‘werkvolk’!
De tv-programma’s die tussen de reclames door worden vertoond, worden steeds korter!
Als de bevolking geen belasting meer zou betalen, worden precies diegenen getroffen, die uit de belastingpot betaald worden en niets bijdragen aan het productieproces!
Er zijn meer mensen, die de zorg denken aan te kunnen sturen, dan zorgverleners, die het moeten uitvoeren voor een klein deel van het bedrag dat de eersten verdienen!
Het zou hen sieren als regeringsleden meer nationalistisch zouden denken en het belang van ons eigen land voorop zouden stellen!
Er zouden een hoop problemen kunnen worden opgelost als er een micro-organisme wordt gekweekt, die maligne tumoren vernietigt!
Laten de mensen, die zo voor deze EU zijn, eens aangeven, wat het voordeel is, hoe dit wordt uitgevoerd en hoe de kosten worden beheerst!
Nederland is meer dan een ster op de Europese vlag!
In de ogen van beleidsvoerders voor de zorg, kan marktwerking als volgt worden omschreven: “Het overhandigen van een blanco cheque aan commerciële zorgverzekeraars, die na aftrek van alle kosten (inclusief topsalarissen, bonussen, dure gebouwen, dure sponsoring, dure secundaire arbeidsvoorwaarden en kostbare faciliteiten) de miljarden winst mogen behouden en hierover geen winstbelasting behoeven af te dragen!
Voor Nederland geldt: “Regeren is evalueren!” (niet vooruitzien)
De term ‘wanbeleid’ noemt de regering voor de zorg: ‘marktwerking’
Regeringen deppen alleen wonden (vluchtelingen), maar durven de wonden zelf (verantwoordelijken) niet aan te pakken. Er wordt zelfs niet over gesproken!
In veel landen: oorlog, moord, terroristen. In Nederland vindt men het nodig om veel series op tv uit te zenden met deze ellende als amusement!
Denkt het volk er wel eens bij door, dat minimaal 40% van hun zuurverdiende loon via de belastingen wordt verkwanseld door wanbeleid van de regering, die zelf ook nog eens een dikke boterham eraan overhouden?
Ik ben wat aangekomen tijdens de feestdagen en heb nu een buikje. Maar bevallen doet deze niet!
Als je zo’n 20 jaar geleden sprak zoals rappers nu, kreeg je gelijk een doorverwijzing naar een logopediste. Tijden veranderen!
De enige manier om bij een loterij zeker je inzet terug te winnen is door geen loten te kopen!
Zonder veel dwarsliggers krijg je niets goed op de rails!
Een verdachte wordt na de daad meestal vrijgelaten en is verworden tot een agendapunt van de rechtbank. Het slachtoffer wordt buiten beschouwing gelaten!
Het nieuws wordt gepresenteerd alsof het nieuwe uitkomsten zijn voor de statieken!
Een titel is in de meeste gevallen niet om trots op te zijn. Je onttrekt je enkele jaren aan de maatschappij op kosten van de belastingbetaler, om vervolgens aan deze persoon voor uw diensten, een hoger tarief te kunnen
berekenen!
Hoe kun je als volksvertegenwoordiger namens het volk een besluit nemen, terwijl je het volk niet eens kent!
In dit land doet de wet vaak zijn eigen wetten de das om!
Het Kerstfeest is verworden tot een buitenproportionele feest- en vreetfestijn, waarbij aan de oorsprong hiervan voorbij wordt gegaan!
Richt je blik op het licht, dan laat je de schaduw achter je!
Ondanks de oneindigheid van het universum, zijn wij gebonden aan de beperkte chemische- en natuurkundige wetten van onze aarde!
Het gebruik van fillers is hetzelfde als je auto poetsen met schuurpapier. Het wordt er niet altijd beter op!
De ontbrekende schakel bij beleidsvoerders is inlevingsvermogen!
Probleem: Je wilt iets dat er niet is, of er is iets dat je niet wilt!
Het probleem binnen de zorg is: Je moet weten waarover je praat. En beleidsvoerders weten dat vaak niet!
Als links en rechts niet samenwerken, ga je niet vooruit!
Zorg, banken, EU…. Waar economen verschijnen, zullen de liquide middelen verdwijnen!
De patiënt is verworden tot een lucratie afvoerputje van de farmacie!
Mooi als je iemand kunt aanvoelen en aanvullen, zonder elkaar aan te vallen!
Sommigen leren alleen van de toekomst!
Soms heb je buiten meer warmte dan binnen!